hata THD | Kongre ve Kurslar
Merhaba,
Label

Kongre ve Kurslar

2025 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
17 - 19 Nisan 2025 17. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Kongre ve Kurslar
10 Mayıs 2025 10 th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma Kongre ve Kurslar
2024 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
20 Ocak 2024 Canlı Yayın "Amiloidoz Tanı ve Tedavisi” Kongre ve Kurslar
21 Ocak 2024 Canlı Yayın "Amiloidoz Patolojisi" Kongre ve Kurslar
17 Şubat 2024 Canlı Yayın "Plazma Hücre Hastalıkları Giriş: Temel Kavramlar” Kongre ve Kurslar
22 Şubat 2024 Canlı Yayın "Sekonder İmmün Yetersizlikte Tanı ve Tedavi" Kongre ve Kurslar
29 Şubat 2024 Canlı Yayın "Nadir Hastalıklar Güncellemesi-1" Kongre ve Kurslar
6 - 9 Mart 2024 16. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Kongre ve Kurslar
7 - 9 Mart 2024 16. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Kongre ve Kurslar
16 Nisan 2024 Canlı Yayın "Gaucher Hastalığında Tanı ve Kadın Hastalar" Kongre ve Kurslar
25 - 26 Nisan 2024 Kronik Lenfositik Lösemi Çalıştayı Diğer Toplantılar
27 - 28 Nisan 2024 Kemoterapi Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler Sempozyumu Diğer Toplantılar
27 - 28 Nisan 2024 3. Uluslararası Katılımlı Hematolojik Malignitelerde Kemoterapi Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler Sempozyumu Diğer Toplantılar
2 - 4 Mayıs 2024 9. Uluslararası Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi Diğer Toplantılar
11 Mayıs 2024 Miyelofibrozis, Polisitemia Vera ve Graft Versus Host Hastalığında Güncel Tedaviler Toplantısı Kongre ve Kurslar
18 Mayıs 2024 Plazma Hücre Hastalıklarının Nadir Şekilleri Kongre ve Kurslar
30 Mayıs 2024 Canlı Yayın "KLL Tedavisinde BTK İnhibitörlerinin Yeri" Kongre ve Kurslar
29 - 31 Ağustos 2024 ISH / SMTT World Congress Diğer Toplantılar
30 Ekim - 2 Kasım 2024 50. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
2023 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
26 Ocak 2023 Canlı Yayın "Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Tanı ve Tedavisi" Kongre ve Kurslar
04 Şubat 2023 Türk Hematoloji Okulu 16-Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisi Hematoloji Okulu
17 - 18 Şubat 2023 2023 ASH Highglights Kongre ve Kurslar
07 Mart 2023 Canlı Yayın "ALL'de Güncel Tedaviler" Kongre ve Kurslar
11 Mart 2023 Türk Hematoloji Okulu 17-Kronik Myelositer Hematoloji Okulu
11 Mart 2023 Türk Hematoloji Okulu 17-Kronik Myelositer Lösemi Hematoloji Okulu
14 Mart 2023 Is there an impact of ASH 2022 on current myeloma treatment in the real world? Kongre ve Kurslar
16 - 19 Mart 2023 15. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Kongre ve Kurslar
22 Mart 2023 Canlı Yayın “PTHL, NOS ve MF hastalarında tanı ve tedavi yaklaşımı” Kongre ve Kurslar
31 Mart - 1 Nisan 2023 Hematopathology Course Lymphomas Diğer Toplantılar
12 - 13 Mayıs 2023 9th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma Kongre ve Kurslar
06 Haziran 2023 Canlı Yayın "Nodal TFH Hücreli Lenfomalar" Kongre ve Kurslar
13 Temmuz 2023 Amyloidosis Podcasts Diğer Toplantılar
03 Ağustos 2023 Canlı Yayın "FLT3 Mutasyonu Pozitif AML’de Güncel Gelişmeler" Kongre ve Kurslar
19 Eylül 2023 FLT3 mut+AML’ye Multidisipliner Yaklaşım ve FLT3 İnhibitörlerinin Yeri Kongre ve Kurslar
21 Eylül 2023 Canlı Yayın “KML'de Uzmanlığa Doğru – 1” Kongre ve Kurslar
01 Ekim 2023 Lenfomalar Akademi Toplantısı Kongre ve Kurslar
07 Ekim 2023 "Manufacturing and Application Challenges in CAR T Cell Therapies" Toplantısı Kongre ve Kurslar
10 Ekim 2023 Canlı Yayın "KML’de doğru zamanda, doğru tedavi ve yan etki yönetimi" Kongre ve Kurslar
14 Ekim 2023 Hemofilide Gelecek Bizim Kongre ve Kurslar
17 Ekim 2023 Canlı Yayın "KML'de Uzmanlığa Doğru – 2" Kongre ve Kurslar
19 Ekim 2023 İnteraktif Olgu Tartışması: Gaucher Hastalığı Kongre ve Kurslar
26 Ekim 2023 Canlı Yayın "AML Tanısında Kullanılan Genetik Testler ve Türkiye’de Genetik Testlere Erişim" Kongre ve Kurslar
1 - 5 Kasım 2023 49. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
09 Kasım 2023 Canlı Yayın "ELN 2022 AML Kılavuzu Temelinde MRD Değerlendirmesi" Kongre ve Kurslar
21 Kasım 2023 Canlı Yayın "KML'DE UZMANLIĞA DOĞRU – 3" Kongre ve Kurslar
24 Kasım 2023 Canlı Yayın "Hematolojik kanserlerde akciğer enfeksiyonlarinin yönetimi" Kongre ve Kurslar
24 - 26 Kasım 2023 4. Türk Demir Akademisi Kongre ve Kurslar
25 Kasım 2023 JACIE Inspector Training 2023 Kongre ve Kurslar
28 Kasım 2023 Canlı Yayın "ELN güncellemesi ile mevcut AML risk sınırlamasındaki değişikliklerin pratik tecrübe ile değerlendirilmesi" Kongre ve Kurslar
30 Kasım 2023 Canlı Yayın "Akut Lösemi’de Güncel Durum ve Tedaviler" Kongre ve Kurslar
05 Aralık 2023 Canlı Yayın "Polisitemi Vera Tedavisinde Güncel Gelişmeler” Kongre ve Kurslar
26 Aralık 2023 Canlı Yayın "Gaucher’de Güncel Tedavi Yönetimi" Kongre ve Kurslar
2022 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
22 Ocak 2022 Türk Hematoloji Okulu 8- Plazma Hücre Diskrazileri / Türk Hematoloji Okulu 8-Yenidoğan Hematolojisi Hematoloji Okulu
08 Şubat 2022 Hüs Triaddır, TTP Pentad! Diğer Toplantılar
12 Şubat 2022 Türk Hematoloji Okulu 9- Plazma Hücre Diskrazileri-2 / Türk Hematoloji Okulu 9- Konsültasyon Hematolojisi Hematoloji Okulu
22 Şubat 2022 Canlı Yayın “Olgularla Hematopatoloji Bölüm 2: T Hücreli Lenfomalarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı” Kongre ve Kurslar
22 Şubat 2022 Olgularla Hematopatoloji Bölüm 2 - T Hücreli Lenfomalarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Kongre ve Kurslar
24 Şubat 2022 Canlı Yayın "Nüks Refrakter Myelom Hastalarında Güncel Yaklaşım" Kongre ve Kurslar
28 Şubat 2022 Canlı Yayın "28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü Aktivitesi" Kongre ve Kurslar
05 Mart 2022 Türk Hematoloji Okulu 10- Laboratuvar Hematolojisi Hematoloji Okulu
10 - 12 Mart 2022 14. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Kongre ve Kurslar
10 - 12 Mart 2022 14. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Webcast Kongre ve Kurslar
16 Mart 2022 Canlı Yayın “Humoral Immun Yetersizliklere Yaklaşım” Kongre ve Kurslar
29 Mart 2022 Canlı Yayın "COVID19’da Tromboz ve Antikoagülan Tedavi" Kongre ve Kurslar
1 - 2 Nisan 2022 EHA-AAH-Balkan Hematology Tutorial | Registration open Diğer Toplantılar
02 Nisan 2022 Türk Hematoloji Okulu 11- Kanama Bozuklukları Hematoloji Okulu
02 Nisan 2022 Türk Hematoloji Okulu 11- Kanama Bozuklukları Hematoloji Okulu
07 Nisan 2022 Canlı Yayın "Kronik Myelositer Lösemi’de Güncel Tedaviler" Kongre ve Kurslar
12 - 14 Mayıs 2022 Controversies in Multiple Myeloma (COMy) Diğer Toplantılar
21 Mayıs 2022 Türk Hematoloji Okulu 12- Kronik Lenfositer Lösemi / Pediatride İmmuno-Hematolojik Hastalıklar Hematoloji Okulu
24 Mayıs 2022 Canlı Yayın "Primer ve sekonder immun yetersizliğe yaklaşım: Subkutan immunoglobulin deneyimleri" Kongre ve Kurslar
31 Mayıs 2022 Canlı Yayın "KML’de Birinci Basamak Tedavi Yönetimi" Kongre ve Kurslar
2 - 4 Haziran 2022 1. Uluslararası Temel Onkoloji Kongresi Diğer Toplantılar
21 Haziran 2022 Canlı Yayın "Multipl Myelom’da Genetik Analizin Önemi" Kongre ve Kurslar
23 Haziran 2022 Canlı Yayın "Olgularla Edinsel Hemofili" Kongre ve Kurslar
28 Haziran 2022 Canlı Yayın "AML’de moleküler incelemeler ve klinik önemi" Kongre ve Kurslar
20 Temmuz 2022 Canlı Yayın "FLT3 mut+AML Hastalarında, FLT3 İnhibitörleri Tedavisinde Ne Durumdayız? Gelecekte Bizleri Neler Bekliyor?" Kongre ve Kurslar
13 Eylül 2022 Canlı Yayın "Hematoloji hastalarında dirençli G(-) enfeksiyon yönetimi" Kongre ve Kurslar
20 Eylül 2022 Canlı Yayın "FLT3 mut+AML Hastalarında, FLT3 İnhibitörleri Tedavisinde Ne Durumdayız? Gelecekte Bizleri Neler Bekliyor?" Kongre ve Kurslar
22 Eylül 2022 Canlı Yayın "KML'de Güncel Tedaviler" Kongre ve Kurslar
23 - 25 Eylül 2022 Türk Toraks Radyolojisi Derneği Ulusal Kongresi Diğer Toplantılar
24 Eylül 2022 Türk Hematoloji Okulu 13- EHA-TSH Hematology Tutorial on Bone Marrow Failure Syndromes Hematoloji Okulu
27 Eylül 2022 Canlı Yayın "AML'de Güncel Tedaviler" Kongre ve Kurslar
1 - 2 Ekim 2022 Türk Hematoloji Okulu 14 Kalıtsal Hemolitik Anemiler Hematoloji Okulu
7 - 8 Ekim 2022 ISH Kongresi Diğer Toplantılar
15 Ekim 2022 Türk Hematoloji Okulu 15 ISLH-TSH Virtual Education - Flow Cytometry Hematoloji Okulu
18 Ekim 2022 Canlı Yayın "Gaucher Tanısı Ne Zaman Düşünelim?" Kongre ve Kurslar
22 Ekim 2022 Highlights of Past EHA (HOPE) Middle East and North Africa (MENA) 2022 Diğer Toplantılar
1 - 5 Kasım 2022 48. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
15 Kasım 2022 Canlı Yayın "Kronik İTP de Değişen Tedavi İhtiyaçları” Kongre ve Kurslar
24 Kasım 2022 Canlı Yayın "Gaucher Hastalığında Uzun Dönem Tedavi Yolculuğu" Kongre ve Kurslar
22 Aralık 2022 Canlı Yayın "Vakalar Eşliğinde Gaucher Hastalığında Takip Süreci ve Multidisipliner Yaklaşımın Önemi" Kongre ve Kurslar
2021 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
11 - 12 Ocak 2021 Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Sempozyumu (tele-sempozyum) Diğer Toplantılar
13 Ocak 2021 Canlı Yayın "Hematolojik Malignitelerde A’dan Z’ye Antifungal Yönetimi" Kongre ve Kurslar
23 Ocak 2021 1. HEMATOGENETİK KURSU Diğer Toplantılar
27 Ocak 2021 Canlı Yayın "Hematoloji Hastalarında Güvenli Antifungal Kullanımı- Direnç ve İlaç-İlaç Etkileşimleri" Kongre ve Kurslar
10 Şubat 2021 Canlı Yayın "Nüks Refrakter Multipl Myelom'da Olgular Eşliğinde, Güncel Yaşam Deneyimleri" Kongre ve Kurslar
17 Şubat 2021 Canlı Yayın: "Kan Uygunluk Testlerinde Karşılaşılan Sorunlar" Kongre ve Kurslar
24 Şubat 2021 Canlı Yayın: "Multipl Myelom Tedavisinde IMIDler" Kongre ve Kurslar
26 Şubat 2021 Sağlık Bakanlığı - NADİR HASTALIKLAR GÜNÜ SEMPOZYUMU Diğer Toplantılar
06 Mart 2021 Türk Hematoloji Okulu 1- Tromboz-Trombofili Hematoloji Okulu
11 Mart 2021 Canlı Yayın "Çocuklarda COVID-19" Kongre ve Kurslar
17 Mart 2021 Canlı Yayın: "Gaucher hastalığı: Sık belirtilerin nadir sebepleri" Kongre ve Kurslar
24 Mart 2021 Canlı Yayın: "Relaps/Refrakter Multipl Miyelom Tedavisinde Optimum Kararlar" Kongre ve Kurslar
2 - 3 Nisan 2021 13. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Kongre ve Kurslar
11 Nisan 2021 Türk Hematoloji Okulu 2- Laboratuvar Hematolojisi Kursu Hematoloji Okulu
13 Nisan 2021 Canlı Yayın "7’den 77’ye Gaucher Hastalığı Tedavisi" Kongre ve Kurslar
28 Nisan 2021 Canlı Yayın "Von Willebrand Hastalığı Tanıda Karşılaşılan Güçlükler" Kongre ve Kurslar
05 Mayıs 2021 Canlı Yayın "Von Willebrand Hastası Takibinde Genel Yaklaşım" Kongre ve Kurslar
09 Mayıs 2021 Türk Hematoloji Okulu 3- Ph Negatif Myeloproliferatif Neoplaziler (Tanı, Ayırıcı Tanı, Tedavi) Hematoloji Okulu
21 - 22 Mayıs 2021 8th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma Kongre ve Kurslar
26 Mayıs 2021 Canlı Yayın "Gaucher Hastalığına Eşlik Eden Klinik Durumlar" Kongre ve Kurslar
28 - 31 Mayıs 2021 MENA Hematology- ISH ortak oturumunda Dr Şule Ünal ve Dr Sabri Kemahlı konuşmacı olarak yer alacağı toplantı 28 Mayıs'ta başlıyor. Diğer Toplantılar
06 Haziran 2021 Türk Hematoloji Okulu 4- Akut Lösemiler Hematoloji Okulu
7 - 13 Haziran 2021 Hematolojide Sistematik Derleme ve Meta Analiz Kursu Diğer Toplantılar
07 Haziran 2021 Canlı Yayın "Allojeneik Nakilde Kullanlan Hazırlık Rejimleri" Kongre ve Kurslar
23 Haziran 2021 Canlı Yayın "Olgular ile Hodgkin Lenfoma Tedavi Başarısı" Kongre ve Kurslar
25 - 26 Haziran 2021 Türk Hematoloji Okulu 5- EHA-TSH Hematology Tutorial on Immune Hematological Disorders Hematoloji Okulu
28 Haziran 2021 Canlı Yayın "Kronik Miyeloid Lösemi’de Olgular Eşliğinde Tedavi" Kongre ve Kurslar
30 Haziran 2021 Canlı Yayın "Hematolojik Malignitelerde Sekonder İmmün Yetmezlik" Kongre ve Kurslar
1 - 4 Eylül 2021 6. Avrupa İmmünoloji Kongresi Diğer Toplantılar
19 Eylül 2021 Türk Hematoloji Okulu 6- Akut Myeloblastik Lösemi Tedavisi Hematoloji Okulu
01 Ekim 2021 Canlı Yayın "Konsültasyonlar ile Gaucher: Multidisipliner Yaklaşım" Kongre ve Kurslar
23 Ekim 2021 Türk Hematoloji Okulu 7- Transfüzyon Tıbbı Hematoloji Okulu
4 - 7 Kasım 2021 47. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
18 - 19 Kasım 2021 EHA-AAH Balkan Mini Hematology Tutorial 2021 Diğer Toplantılar
18 - 19 Kasım 2021 3. ERKEN FAZ KLİNİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU Diğer Toplantılar
25 Kasım 2021 Türk Demir Akademisi-2 Kongre ve Kurslar
25 Kasım 2021 Canlı Yayın "Türk Demir Akademisi" Kongre ve Kurslar
26 - 27 Kasım 2021 27th International Congress on Thrombosis ICT 2021 Diğer Toplantılar
02 Aralık 2021 Canlı Yayın: "Faktör VIII Sadece Replasman Tedavisi İçin Midir?" Kongre ve Kurslar
21 Aralık 2021 Canlı Yayın "Olgularla Hematolopatoloji: Bölüm 1- Hodgkin Lenfoma" Kongre ve Kurslar
23 Aralık 2021 Canlı Yayın "PUP Hastalarında Profilaksi Yaklaşımı" Kongre ve Kurslar
28 Aralık 2021 Canlı Yayın "Olgularla Edinsel Hemofili" Kongre ve Kurslar
2020 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
20 Ocak 2020 4.Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi Diğer Toplantılar
15 Şubat 2020 New Trends in Hematology 2020 Diğer Toplantılar
5 - 7 Mart 2020 12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Kongre ve Kurslar
28 - 29 Mart 2020 International Myeloma Society Educational Workshop Diğer Toplantılar
03 Nisan 2020 Canlı Yayın "Covid-19 Pandemisinde Multipl Myelom Yönetimi" Kongre ve Kurslar
07 Nisan 2020 Canlı Yayın "COVID-19 Pandemisinde Lenfoma Yönetimi" Kongre ve Kurslar
08 Nisan 2020 Canlı Yayın "KİT Merkezlerinde Covid-19 Risk Azaltma Stratejileri" Kongre ve Kurslar
09 Nisan 2020 Canlı Yayın "COVID-19 Pandemisinde Akut Lösemi Yönetimi ve Transfüzyon Prensipleri" Kongre ve Kurslar
10 Nisan 2020 Canlı Yayın "Covid-19 Pandemisinde KLL ve KMPH Yönetimi" Kongre ve Kurslar
11 - 12 Nisan 2020 8. Meet the experts of transplantation ASCTC & EBMT Diğer Toplantılar
14 Nisan 2020 Canlı Yayın "COVID-19 Pandemisinde Selim Hastalıkların Yönetimi" Kongre ve Kurslar
16 Nisan 2020 Canlı Yayın "Covid 19 Pandemisinde Hematoloji Hastalarında Diğer Enfeksiyonların Yönetimi - Çalışan ve Hasta Güvenliği" Kongre ve Kurslar
17 Nisan 2020 Canlı Yayın "Covid 19 Pandemisinde Hemostaz ve Hemofili Hastalarının Yönetimi" Kongre ve Kurslar
07 Mayıs 2020 Canlı Yayın "COVID-19 Pandemisi ve Immun Yetmezlikler Yönetimi" Kongre ve Kurslar
15 Mayıs 2020 Canlı Yayın "COVID-19 Pandemisinde kronik kan transfüzyonu alan hastaların yönetimi" Kongre ve Kurslar
21 Mayıs 2020 Canlı Yayın "COVID 19 Pandemisinde Akut Lösemi Tedavisi" Kongre ve Kurslar
04 Haziran 2020 Canlı Yayın "COVID 19 Patogenezinde Immun Yanıt ve Yönetimi" Kongre ve Kurslar
09 Haziran 2020 Canlı Yayın "Foliküler Lenfoma Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar" Kongre ve Kurslar
11 Haziran 2020 Exploring Novel Antibody-Based Treatments for Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: How the Experts Think and Treat Diğer Toplantılar
15 Haziran 2020 Canlı Yayın "7'den 77'ye Gaucher Hastalığı: Klinik Vakalar ve Ayırıcı Tanı" Kongre ve Kurslar
17 Haziran 2020 Canlı Yayın "Edinsel TTP Tanısı ve Hasta Yonetimi" Kongre ve Kurslar
18 Haziran 2020 Klinik İmmünoloji Deneği "Çocukluk Çağında ve Erişkinde Primer İmmün Yetmezlikler" Diğer Toplantılar
22 Haziran 2020 Canlı Yayın "COVID 19 Pandemisinde MyelomYönetimi ve Oral Tedaviler" Kongre ve Kurslar
23 Haziran 2020 Canlı Yayın "COVID 19 Pandemisinde Nadir Kanama Bozukluklarında Laboratuvar ve Ayırıcı Tanı" Kongre ve Kurslar
25 Haziran 2020 Canlı Yayın "COVID 19 Pandemisinde KMPN'ler” Kongre ve Kurslar
30 Haziran 2020 Canlı Yayın "COVID 19 Pandemisinde KML Komorbiditesi ve Tedavisi" Kongre ve Kurslar
06 Temmuz 2020 Canlı Yayın "COVID 19 Pandemisinde Demir Metabolizması ve Eksikliği" Kongre ve Kurslar
09 Temmuz 2020 Canlı Yayın "Değişen Dünyada Değişmeyen Profilaksi" Kongre ve Kurslar
13 Temmuz 2020 Canlı Yayın "KLL'de Güncel Tedaviler" Kongre ve Kurslar
20 Temmuz 2020 Canlı Yayın "Olgularla Myelom Tedavi Yönetimi" Kongre ve Kurslar
22 Temmuz 2020 Canlı Yayın “Olgularla KLL Tedavi Yönetimi” Kongre ve Kurslar
24 - 25 Temmuz 2020 Europe/Middle East Virtual Educational Workshop Diğer Toplantılar
27 Temmuz 2020 Canlı Yayın "Hemofili B’nin Ayrışan Yüzü" Kongre ve Kurslar
19 Ağustos 2020 Canlı Yayın “COVID 19 Pandemi Sürecinde PNH Tanısı ve Yönetimi” Kongre ve Kurslar
21 Eylül 2020 Canlı Yayın “Konjenital Protein C Eksikliği” Kongre ve Kurslar
24 Eylül 2020 Canlı Yayın: "Aplastik Anemide Güncel Tedaviler" Kongre ve Kurslar
01 Ekim 2020 Canlı Yayın "Hematoloji uzmanları için Nadir olmayan semptomlar: Gaucher Hastalığı" Kongre ve Kurslar
06 Ekim 2020 Canlı Yayın “Hematolojik hastalıklarda İnvazif Fungal Enfeksiyon Yönetimi” Kongre ve Kurslar
07 Ekim 2020 Canlı Yayın: ‘Periferik T Hücreli Lenfoma ve Güncel Tedavi Seçenekleri’ Kongre ve Kurslar
9 - 10 Ekim 2020 Highlights of Past EHA (HOPE) EMEA 2020 Kongre ve Kurslar
13 Ekim 2020 Canlı Yayın "Dünya Tromboz Günü - Trombozda Konuşulması Gerekenler" Kongre ve Kurslar
24 - 26 Ekim 2020 International Symposium on Hodgkin Lymphoma Diğer Toplantılar
28 - 31 Ekim 2020 46. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
17 Kasım 2020 Canlı Yayın "Secondary Immunodeficiency in Hematologic Malignancies: Practical considerations for diagnosis and management" Kongre ve Kurslar
19 Kasım 2020 Canlı Yayın "Multipl Myelom Tartışma Paneli" Kongre ve Kurslar
25 Kasım 2020 Canlı Yayın "A’dan Z’ye Talasemi İntermedya" Kongre ve Kurslar
25 Kasım 2020 Workshop with EHA on the Guideline in the Management of Pregnancy in Rare Inherited Anemias Diğer Toplantılar
26 Kasım 2020 Türk Demir Akademisi “Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi” Kongre ve Kurslar
01 Aralık 2020 Canlı Yayın "Hematolojide İmmünoloji" Kongre ve Kurslar
10 - 11 Aralık 2020 2. Erken Faz Klinik Araştırmalar Sempozyumu Diğer Toplantılar
2019 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
06 Ocak 2019 Türk Hematoloji Okulu 9 - İyi Tıp Araştırması için E-PICOS ile İyi Biyoistatistik Uygulamaları Kongre ve Kurslar
06 Ocak 2019 Türk Kan Bilim Akademisi Kongre ve Kurslar
15 - 16 Şubat 2019 New Trends in Hematology Diğer Toplantılar
22 - 24 Şubat 2019 Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES) Diğer Toplantılar
1 - 2 Mart 2019 11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Kongre ve Kurslar
15 - 16 Mart 2019 Highlights of ASH® in the Mediterranean Diğer Toplantılar
6 - 7 Nisan 2019 Türk Hematoloji Okulu 10 - EHA-THD Tutorial on Lymphomas Kongre ve Kurslar
12 - 13 Nisan 2019 7. Annual Meet The Experts of Transplantation and Cellular Therapy: EBMT and ASBMT / TCT Diğer Toplantılar
13 - 16 Nisan 2019 20th International Meeting of the Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders Diğer Toplantılar
3 - 5 Mayıs 2019 2. Eskişehir Romatoloji Günleri Diğer Toplantılar
3 - 4 Mayıs 2019 7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma Kongre ve Kurslar
22 - 25 Mayıs 2019 1. Uluslararası Azerbaycan Hematoloji Kongresi Diğer Toplantılar
07 Eylül 2019 THD Bölgesel Toplantısı Kongre ve Kurslar
12 - 14 Eylül 2019 Highlights of Past EHA (HOPE) Middle East & North Africa (MENA) 2019 Diğer Toplantılar
2 - 4 Ekim 2019 European Congress on Thrombosis and Haemostasis Diğer Toplantılar
11 - 12 Ekim 2019 “Highlights of Bertinoro workshop” on 11-12 October 2019 in Istanbul-Turkey Diğer Toplantılar
11 - 12 Ekim 2019 Kalıtsal Lösemi ve Lenfomaya Genetik Yatkınlık Çalıştayı Diğer Toplantılar
11 Ekim 2019 1st EHA-Balkan Hematology Day Diğer Toplantılar
18 - 19 Ekim 2019 2nd CMWP Scientific & Educational Meeting Diğer Toplantılar
30 Ekim - 2 Kasım 2019 45. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
21 Aralık 2019 THD Akademi Güncelleme Toplantısı Kongre ve Kurslar
26 Aralık 2019 Online Eğitim - Lösemi'de Ölçülebilir Kalıntı Hastalık Kongre ve Kurslar
2018 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
12 - 14 Ocak 2018 Türk Kan Bilim Akademisi Kongre ve Kurslar
20 Ocak 2018 İlaç Endüstrisi Çalışanları için Hematoloji Eğitim Programı-10 Kongre ve Kurslar
14 - 16 Şubat 2018 3.Hematolojik Genetik Sempozyumu Diğer Toplantılar
16 - 18 Şubat 2018 Türk Kan Bilim Akademisi Kongre ve Kurslar
17 Şubat 2018 11st New Trends in Hematology Diğer Toplantılar
1 - 3 Mart 2018 10. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Kongre ve Kurslar
16 - 18 Mart 2018 Türk Kan Bilim Akademisi Kongre ve Kurslar
16 Mart 2018 Akım Sitometri (Flow Cytometry) Nerde ? Nasıl ? Diğer Toplantılar
21 Nisan 2018 "Türk Kanbilim Akademisi Güncelleme ve Çalışma Toplantısı" Kongre ve Kurslar
27 - 29 Nisan 2018 Türk Hematoloji Okulu 8 - EHA-TSH Tutorial on Acute Leukemia Kongre ve Kurslar
02 Mayıs 2018 THD Hemoglobinopati Çalışma Grubu Toplantısı Kongre ve Kurslar
2 - 6 Mayıs 2018 XX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi Diğer Toplantılar
20 - 22 Haziran 2018 International IFCC Cours on Flow Cytometry Diğer Toplantılar
21 Haziran 2018 Adım Adım Myelodisplastik Sendrom - 3 Kongre ve Kurslar
21 Haziran 2018 Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel Alt Komite Aktivitesi Kongre ve Kurslar
16 Temmuz - 30 Ekim 2018 Certificate in European Project Management for HEI Diğer Toplantılar
13 - 16 Eylül 2018 ISH 2018 Vancouver World Congress Diğer Toplantılar
6 - 7 Ekim 2018 1. Medipol Hematoloji Sempozyumu Diğer Toplantılar
13 Ekim 2018 Venöz Tromboembolizm Tanı ve Tedavisi Diğer Toplantılar
24 - 26 Ekim 2018 2nd European Congress on Thrombosis and Haemostasis (ECTH 2018) Diğer Toplantılar
31 Ekim - 4 Kasım 2018 44. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
2 - 3 Kasım 2018 II. Türkiye Erişkin Bağışıklama Akademisi Diğer Toplantılar
27 Kasım - 31 Mart 2019 "Predisposition to hereditary leukemia and lymphoma” Kursu Burs Başvurusu Diğer Toplantılar
30 Kasım 2018 TİTCK-İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi Diğer Toplantılar
22 Aralık 2018 AKUT LÖSEMİLERDE ÖLÇÜLEBİLİR KALINTI HASTALIK Kongre ve Kurslar
2017 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
7 - 8 Ocak 2017 Türk Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi Kongre ve Kurslar
14 Ocak 2017 Nadir Hematolojik Hastalıklar Haftasonu Kursları 2 Kongre ve Kurslar
14 Ocak 2017 Nadir Hematolojik Hastalıklar Bilimsel Alt Komite Aktivitesi Kongre ve Kurslar
21 Ocak 2017 İlaç Endüstrisinde Çalışanlar için Hematoloji Eğitimi Programı-9 Kongre ve Kurslar
24 Ocak - 24 Haziran 2017 Biyolojik Ajanlar ve Biyobenzerler Uzaktan Eğitim Kursu Diğer Toplantılar
04 Şubat 2017 10th New Trends in Hematology Diğer Toplantılar
11 - 12 Şubat 2017 Türk Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi Kongre ve Kurslar
17 - 19 Şubat 2017 Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES) Diğer Toplantılar
24 - 26 Şubat 2017 2. Selim Hematoloji Güncelleme Sempozyumu Kongre ve Kurslar
25 - 26 Şubat 2017 Erişkin Bağışıklama Akademisi Diğer Toplantılar
4 - 5 Mart 2017 Türk Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi Kongre ve Kurslar
01 Nisan 2017 THD Kemik İliği Yetersizliği BAK Haftasonu Kursu Kongre ve Kurslar
8 - 9 Nisan 2017 Türk Hematoloji Okulu 6 - EHA Hematology Tutorial on Laboratory Diagnosis Hematoloji Okulu
14 - 15 Nisan 2017 5th BEST OF ASBMT/CIBMTR Tandem Meetings Uluslararası Sempozyum Diğer Toplantılar
21 - 22 Nisan 2017 Multiple Myeloma 2017 highlights: A post International Myeloma Workshop (IMW) summary Diğer Toplantılar
28 Nisan 2017 10.Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Sempozyumu Diğer Toplantılar
02 Mayıs 2017 Canlı Yayın: Hematolojik Hastalıklarda Invaziv Fungal Enfeksiyonlarda Profilaksi Kongre ve Kurslar
3 - 5 Mayıs 2017 MedicReS İyi Yayıncılık Uygulamaları Konferansı Diğer Toplantılar
11 - 13 Mayıs 2017 6th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma Kongre ve Kurslar
15 - 16 Mayıs 2017 Indolent Lymphoma Workshop Diğer Toplantılar
23 Mayıs 2017 Canlı Yayın: İnvaziv Fungal Enfeksiyonlarda Tartışma: Profilaksi’ye Karşı Ampirik Tedavi Kongre ve Kurslar
25 Mayıs 2017 KLL ve Foliküler Lenfomada Güncel Tedaviler Kongre ve Kurslar
26 - 27 Mayıs 2017 Türk Hematoloji Derneği Hemoglobinopati Çalışma Grubu Toplantısı Kongre ve Kurslar
06 Haziran 2017 Yaralanmalar ve Ciddi Kan Kayıpları Sempozyumu Diğer Toplantılar
16 - 17 Eylül 2017 Türk Kan Bilim Akademisi Kongre ve Kurslar
11 Ekim 2017 Canlı Yayın: Güncel KLL Tedavisi Kongre ve Kurslar
14 - 15 Ekim 2017 Türk Kan Bilim Akademisi Kongre ve Kurslar
18 Ekim 2017 Canlı Yayın: Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal Enfeksiyonda Oral İdame Tedavisi Kongre ve Kurslar
1 - 4 Kasım 2017 43. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
2 - 4 Kasım 2017 12th Balkan Day & 28th Annual Congress of the Hellenic Society of Haematology Diğer Toplantılar
16 Kasım 2017 IFI Tedavisinde Zor Vakalar Kongre ve Kurslar
18 - 19 Kasım 2017 Türk Kan Bilim Akademisi Kongre ve Kurslar
02 Aralık 2017 Adım Adım Myelodisplastik Sendrom - 2 Kongre ve Kurslar
22 - 24 Aralık 2017 Türk Hematoloji Okulu 7 - ISH-TSH School of Hematology on Benign Hematological Disorders Hematoloji Okulu
2016 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
09 Ocak 2016 İlaç Endüstrisinde Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim Programı 8 Hematoloji Okulu
6 - 7 Şubat 2016 Türk Hematoloji Okulu 3 - Uygulamalı Aferez Kursu Hematoloji Okulu
12 - 16 Şubat 2016 2. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu Diğer Toplantılar
20 - 21 Şubat 2016 NEW TRENDS IN HEMATOLOGY Diğer Toplantılar
24 Şubat 2016 Mezenkimal Kök Hücreler ve Graft Verus Host Hastalığı Diğer Toplantılar
26 - 28 Şubat 2016 6. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi Diğer Toplantılar
29 Şubat 2016 Nadir Hastalıkların Tanı ve Tedavisindeki Zorluklar ve Fırsatlar Diğer Toplantılar
3 - 5 Mart 2016 9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Hematoloji Okulu
18 - 20 Mart 2016 2. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi Diğer Toplantılar
19 - 20 Mart 2016 Türk Hematoloji Okulu 4 - EHA-TSH Hematology Tutorial on Plasma Cell Disorders Hematoloji Okulu
30 Mart - 2 Nisan 2016 2. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi Diğer Toplantılar
3 - 6 Nisan 2016 EBMT 2016 Diğer Toplantılar
6 - 7 Nisan 2016 Biyobankada Protokol ve Kalite Çalıştayı Diğer Toplantılar
16 - 17 Nisan 2016 Practical Diagnostic Approach With Clinical Aspects Diğer Toplantılar
17 - 19 Nisan 2016 13. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi Diğer Toplantılar
28 - 30 Nisan 2016 2. World Congress on Controversies in Multiple Myeloma (COMy) Diğer Toplantılar
28 Nisan - 15 Haziran 2016 MedicReS GMR Kurumsal Eğitimleri Diğer Toplantılar
29 Nisan - 1 Mayıs 2016 1. Uluslararası Katılımlı Hematolojik Malignitelerde Kemoterapi Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler Sempozyumu Diğer Toplantılar
4 - 7 Mayıs 2016 24th Biennial International Congress on Thrombosis Diğer Toplantılar
5 - 8 Mayıs 2016 VII. Ulusal Haseki Tıp Kongresi Diğer Toplantılar
5 - 8 Mayıs 2016 Deneysel Hematoloji Kongresi Diğer Toplantılar
25 - 28 Mayıs 2016 62. Annual Scientific and Standardization Committee (SSC) Toplantısı Diğer Toplantılar
9 - 12 Haziran 2016 EHA 2016 Diğer Toplantılar
15 - 17 Temmuz 2016 Islet Society Meeting Diğer Toplantılar
3 - 4 Eylül 2016 Türk Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi Kongre ve Kurslar
21 - 24 Eylül 2016 15th International Congress on Antiphospholipid Antibodies Diğer Toplantılar
28 - 30 Eylül 2016 The European Congress on Thrombosis and Haemostasis 2016 Diğer Toplantılar
7 - 9 Ekim 2016 İlaçta Güncel Konulara Akılcı Yaklaşım Sempozyumu Diğer Toplantılar
8 - 9 Ekim 2016 Türk Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi Kongre ve Kurslar
19 - 22 Ekim 2016 42. Ulusal Hematoloji Kongresi ve 11. Balkan Hematoloji Günü Kongre ve Kurslar
5 - 6 Kasım 2016 Türk Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi Kongre ve Kurslar
12 Kasım 2016 Nadir Hematolojik Hastalıklar Haftasonu Kursları 1 Kongre ve Kurslar
18 Kasım 2016 THD Hematoloji Eğitim Çalıştayı Kongre ve Kurslar
3 - 6 Aralık 2016 ASH 2016 Diğer Toplantılar
17 - 18 Aralık 2016 Türk Hematoloji Okulu 5 - Hematolojik İmmünolojide Yeni İlaçlar ve Hedefe Yönelik Tedaviler Hematoloji Okulu
2015 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
10 Ocak 2015 İlaç Endüstrisinde Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim Programı-7 (İÇHEP 7) Kongre ve Kurslar
13 - 15 Şubat 2015 6th International Symposium on Women’s Health Issues in Thrombosis and Haemostasis Diğer Toplantılar
14 - 15 Şubat 2015 Türk Hematoloji Okulu-11 Hematologlar için Temel Immunoloji ve Akış Sitometrisi Hematoloji Okulu
21 Şubat 2015 New Trends in Hematology Diğer Toplantılar
6 - 9 Mart 2015 9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ & 1. HERKES İÇİN HEMOSTAZ KURSU Diğer Toplantılar
18 Mart 2015 Online Eğitim- Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Kongre ve Kurslar
22 - 25 Mart 2015 EBMT 2015 Diğer Toplantılar
02 Nisan 2015 Online Eğitim- Lenfoproliferatif Hastalıklarda Güncel Gelişmeler Kongre ve Kurslar
3 - 5 Nisan 2015 Akdeniz Hematoloji Sempozyumu: Multiple Myeloma Diğer Toplantılar
25 - 26 Nisan 2015 Türk Hematoloji Okulu 12 - EHA Tutorial Bone Marrow Failure (Congenital &Acquired Aplastic Anemia, MDS) Hematoloji Okulu
08 Mayıs 2015 Online Eğitim- Gaucher Hastalığında Hematolojik Bulgular Kongre ve Kurslar
14 - 16 Mayıs 2015 18. International Meeting of Danubian Laegue Against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders Diğer Toplantılar
15 Mayıs 2015 Online Eğitim- Multipl Miyelomada Deneyimler: Farklı Hasta Profillerine Göre Tedavi Yaklaşımları Kongre ve Kurslar
21 - 23 Mayıs 2015 5th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma Kongre ve Kurslar
04 Haziran 2015 Online Eğitim- MDS Hastalarında Tedavi Yaklaşımları Kongre ve Kurslar
04 Temmuz 2015 Conference of Personalized Immunotherapy in Cancer Diğer Toplantılar
12 - 13 Eylül 2015 Türk Hematoloji Okulu 1 – Olgularla Tartışma 2 - Hematopoietik Kök Hücre Nakli Hematoloji Okulu
14 - 17 Eylül 2015 ISTH Advanced Training Course in Thrombosis and Hemostasis Diğer Toplantılar
1 - 4 Ekim 2015 5th Turkish-US Cytometry Workshop Diğer Toplantılar
6 - 7 Ekim 2015 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi; Flow Sitometrik Lösemi ve Myelodisplastik Sendrom Tanısı Diğer Toplantılar
20 Ekim 2015 Kök Hücre Tedavilerine Güncel Yaklaşımlar Diğer Toplantılar
21 - 24 Ekim 2015 41. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
16 - 17 Aralık 2015 Hematolojik Kanserlerde İmmün Mekanizmaların Etyopatogenez ve Tedavide Rolü Diğer Toplantılar
19 - 20 Aralık 2015 Türk Hematoloji Okulu 2 - Uygulamalı Hemostaz Tromboz Laboratuvar Kursu Hematoloji Okulu
2014 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
18 Ocak 2014 İlaç Endüstrisinde Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim Programı-6 (İÇHEP 6) Kongre ve Kurslar
7 - 9 Şubat 2014 EHA-ESH Type 1 Hematology Tutorial Diğer Toplantılar
22 Şubat 2014 7. New Trends in Hematology Diğer Toplantılar
5 - 9 Mart 2014 8. Ulusal Kemik İligi Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Kongre ve Kurslar
21 - 22 Mart 2014 Best Of Asbmt Tandem Meetings Uluslararası Sempozyum Diğer Toplantılar
26 - 27 Nisan 2014 Türk Hematoloji Okulu-8 Klinisyen Patolog Ortak Lenfoma Kursu Kongre ve Kurslar
9 - 10 Mayıs 2014 8. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi Diğer Toplantılar
14 - 17 Mayıs 2014 23rd Biennial International Congress on Thrombosis Diğer Toplantılar
27 - 28 Haziran 2014 Türk Hematoloji Okulu-9 THD/EHA Konsültasyon Hematolojisi Kursu Hematoloji Okulu
4 - 7 Eylül 2014 35. World Congress of the International Society of Hematology Diğer Toplantılar
05 Eylül 2014 EHA-SWG Multiple Myeloma Toplantısı Diğer Toplantılar
11 - 13 Eylül 2014 3rdWorld Congress on Controversies in Hematology (COHEM) Diğer Toplantılar
13 Eylül 2014 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 12 (HEKHEP 12) Kongre ve Kurslar
13 Eylül 2014 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
3 - 5 Ekim 2014 8th BIC - Bari International Conference Diğer Toplantılar
14 - 17 Ekim 2014 EuBIS Kursu Diğer Toplantılar
22 - 25 Ekim 2014 40. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
19 Kasım 2014 Kök Hücre Günü 2014 Diğer Toplantılar
20 - 21 Aralık 2014 Türk Hematoloji Okulu-10 Olgularla Lenfoma, Miyelom, KML/KMPH Hematoloji Okulu
2013 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
19 Ocak 2013 İlaç Endüstrisinde Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim Programı-5 (İÇHEP 5) Kongre ve Kurslar
09 Şubat 2013 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
09 Şubat 2013 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 10 (HEKHEP 10) Kongre ve Kurslar
9 - 10 Şubat 2013 Türk Hematoloji Okulu-4 Akut Lösemiler Hematoloji Okulu
1 - 2 Mart 2013 Gazi İç Hastalıkları Günleri Diğer Toplantılar
1 - 2 Mart 2013 2013 ASBMT-CIBMTR Tandem Meeting Sonrası Değerlendirme Sempozyumu Diğer Toplantılar
3 - 7 Nisan 2013 14th International Myeloma Workshop Diğer Toplantılar
13 Nisan 2013 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
13 - 14 Nisan 2013 Türk Hematoloji Okulu-5 Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar Hematoloji Okulu
13 Nisan 2013 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 11 (HEKHEP 11) Kongre ve Kurslar
15 - 17 Nisan 2013 10. Ulusal Hemofili Kongresi Diğer Toplantılar
3 - 4 Mayıs 2013 1. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi Diğer Toplantılar
08 Mayıs 2013 Olgularla İTP Kongre ve Kurslar
08 Mayıs 2013 Hemostaz - Tromboz Bilimsel Alt Komitesi Toplantısı Kongre ve Kurslar
17 - 19 Mayıs 2013 10. Febril Nötropeni Sempozyumu Diğer Toplantılar
22 - 25 Mayıs 2013 4. International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma - İstanbul Kongre ve Kurslar
08 Haziran 2013 Transfüzyona Bağımlı Olmayan Talasemi İntermedia (NTDT) Diğer Toplantılar
13 - 16 Haziran 2013 18th Congress of EHA Diğer Toplantılar
22 - 23 Haziran 2013 Türk Hematoloji Okulu-6 Anemiler Hematoloji Okulu
29 Haziran - 4 Temmuz 2013 XXIV ISTH Congress and 59th Annual SSC Meeting Diğer Toplantılar
27 - 29 Eylül 2013 2.Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi Diğer Toplantılar
29 Eylül - 2 Ekim 2013 VI International Symposium on APL Diğer Toplantılar
8 - 10 Ekim 2013 Dokuz Eylul University Mayo Clinic / Myeloma and Plasma Cell Disorders Days Diğer Toplantılar
17 - 22 Ekim 2013 Avrupa Hematopatoloji 2014 Kongresi Diğer Toplantılar
23 - 26 Ekim 2013 39. Ulusal Hematoloji Kongresi - Antalya Kongre ve Kurslar
2 - 4 Aralık 2013 Hematolojik Genetik Sempozyumu Diğer Toplantılar
21 - 22 Aralık 2013 Türk Hematoloji Okulu-7 Temel İyi Klinik Uygulamalar Hematoloji Okulu
2012 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
14 Ocak 2012 İlaç Endüstrisinde Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim Programı-4 (İÇHEP 4) Kongre ve Kurslar
21 Ocak 2012 New Trends in Hematology Diğer Toplantılar
1 - 5 Şubat 2012 2012 BMT Tandem Meetings Diğer Toplantılar
4 - 5 Şubat 2012 Türk Hematoloji Okulu-1 Hematolog Olacağım Hematoloji Okulu
04 Şubat 2012 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
04 Şubat 2012 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 7 (HEKHEP 7) Kongre ve Kurslar
25 Şubat 2012 Erişkin Hemofilide Profilaksi Çalıştayı Kongre ve Kurslar
07 Mart 2012 Hemostaz - Tromboz Bilimsel Alt Komitesi Toplantısı Kongre ve Kurslar
7 - 10 Mart 2012 7. Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Kongre ve Kurslar
1 - 4 Nisan 2012 EBMT 2012 - 38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation Diğer Toplantılar
07 Nisan 2012 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
7 - 8 Nisan 2012 Türk Hematoloji Okulu-2 Lenfoma ve Miyelom Hematoloji Okulu
07 Nisan 2012 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 8 (HEKHEP 8) Kongre ve Kurslar
14 - 17 Nisan 2012 9. Türkiye Hemofili Kongresi Diğer Toplantılar
25 - 28 Nisan 2012 ISH - 34th World Congress of the International Society of Hematology Diğer Toplantılar
4 - 5 Mayıs 2012 Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel Alt Komitesi PCR Kursu Kongre ve Kurslar
13 Mayıs 2012 1st International Students' Stem Cell Congress of Turkey Diğer Toplantılar
26 - 27 Mayıs 2012 Türk Hematoloji Okulu 3 - Tanısal Hematoloji Hematoloji Okulu
26 Mayıs 2012 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 9 (HEKHEP 9) Kongre ve Kurslar
26 Mayıs 2012 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
1 - 5 Haziran 2012 ASCO - 2012 Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology Diğer Toplantılar
14 - 17 Haziran 2012 EHA - 17th Congress of the Hematology Association Diğer Toplantılar
19 Haziran 2012 HEKİMLER VE SENDİKAL ÖRGÜTLENME Diğer Toplantılar
27 - 30 Haziran 2012 58th Annual SSC Meeting Diğer Toplantılar
29 Haziran - 4 Temmuz 2012 XXIV ISTH Congress with 59th Annual SSC Meeting Diğer Toplantılar
11 - 17 Temmuz 2012 Fundamentals and Applications of Fluorescence Microscopy in Modern Cell Biology Diğer Toplantılar
6 - 8 Eylül 2012 The 2nd World Congress on Controversies in Hematology (COHEM) Diğer Toplantılar
13 - 16 Eylül 2012 Dünya Aferez Kongresi Diğer Toplantılar
15 Eylül 2012 Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar Bilimsel Alt Komitesi Bölgesel Eğitim Toplantısı Kongre ve Kurslar
28 Eylül - 2 Ekim 2012 ESMO - 37th European Society of Medical Oncology Diğer Toplantılar
5 - 8 Ekim 2012 SIOP - 44th Congress of the International Society of Paediatric Oncology Diğer Toplantılar
11 - 15 Ekim 2012 XI. Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları Kursu Diğer Toplantılar
31 Ekim - 3 Kasım 2012 38. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
18 - 20 Kasım 2012 Sağlık Çalışlanlarının Sağlığı III. Ulusal Kongresi Diğer Toplantılar
2 - 4 Aralık 2012 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Diğer Toplantılar
7 - 12 Aralık 2012 ASH - Annual Meeting Diğer Toplantılar
2011 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
15 Ocak 2011 İlaç Endüstrisinde Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim Programı-3 (İÇHEP 3) Kongre ve Kurslar
22 Ocak 2011 New Trends in Hematology Diğer Toplantılar
5 - 6 Şubat 2011 Türk Hematoloji Okulu-10 Transfüzyon Tıbbı Hematoloji Okulu
11 - 13 Şubat 2011 2. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi Diğer Toplantılar
17 - 21 Şubat 2011 2011 BMT Tandem Meetings Diğer Toplantılar
24 - 25 Şubat 2011 13th International Symposium on Febrile Neutropenia Diğer Toplantılar
3 - 4 Mart 2011 THD Bilimsel Alt Komite Toplantıları Kongre ve Kurslar
4 - 6 Mart 2011 Mezuniyet Sonrası Hematoloji Eğitimi – Selim Hematoloji’de Güncelleme Kongre ve Kurslar
17 Mart 2011 Akut Lösemi ve Hücresel Tedavilerde Güncel Yaklaşımlar Diğer Toplantılar
25 - 27 Mart 2011 Selim Hematoloji Tanı ve Tedavi Uzlaşı Çalıştayı Kongre ve Kurslar
25 - 27 Mart 2011 Good Medical Research Diğer Toplantılar
3 - 6 Nisan 2011 EBMT – European Group for Blood and Marrow Transplantation Diğer Toplantılar
14 Nisan 2011 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
14 Nisan 2011 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 2 (HEKHEP 2) Kongre ve Kurslar
15 Nisan 2011 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
16 Nisan 2011 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
30 Nisan 2011 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 3 (HEKHEP 3) Kongre ve Kurslar
11 - 14 Mayıs 2011 3. International Congress of Leukemia Lymphoma Myeloma Kongre ve Kurslar
18 - 21 Mayıs 2011 The 11th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes Diğer Toplantılar
20 - 24 Mayıs 2011 Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia (HHT) Conference Diğer Toplantılar
3 - 7 Haziran 2011 2011 ASCO Annual Meeting Diğer Toplantılar
9 - 12 Haziran 2011 16th Congress of the EHA Diğer Toplantılar
13 - 15 Haziran 2011 3. ICLAS East Mediterranean Meeting Diğer Toplantılar
18 Haziran 2011 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 4 (HEKHEP 4) Kongre ve Kurslar
18 Haziran 2011 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
21 Haziran 2011 Mezenkimal Kök Hücrenin Klinik Uygulamaları Diğer Toplantılar
24 - 26 Haziran 2011 Türk Hematoloji Okulu-11 Uygulamalı Hemostaz Tromboz Laboratuvar Kursu 2 Hematoloji Okulu
24 Haziran 2011 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
24 Haziran 2011 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 5 (HEKHEP 5) Kongre ve Kurslar
7 - 10 Eylül 2011 SFRR - Europe 2011 Meeting Diğer Toplantılar
9 - 11 Eylül 2011 Türk Hematoloji Okulu-12 Kök Hücre Kursu Hematoloji Okulu
10 Eylül 2011 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 6 (HEKHEP 6) Kongre ve Kurslar
10 Eylül 2011 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
23 Eylül 2011 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kordon Kanı Transplantasyonu ve Bankacılığı Sempozyumu Diğer Toplantılar
19 - 22 Ekim 2011 37. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
25 - 28 Ekim 2011 4. Course In Integration Of Cytogenetics, Microarrays And Massive Sequencing In Biomedical And Clinical Research Diğer Toplantılar
18 - 19 Kasım 2011 Annual Meeting of the European Competence Network on Mastocytosis (ECNM) Diğer Toplantılar
10 - 13 Aralık 2011 53. ASH Diğer Toplantılar
2010 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
15 - 16 Ocak 2010 İlaç Endüstrisinde Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim Programı-2 (İÇHEP 2) Kongre ve Kurslar
23 Ocak 2010 İstanbul Bilim Üniversitesi Kök Hücre Toplantıları - Kardiyoloji'de Hücresel Tedavi Diğer Toplantılar
06 Şubat 2010 Current Trends in Hematology Diğer Toplantılar
12 - 13 Şubat 2010 Türk Hematoloji Okulu-7 Araştırıcı Eğitim Programı Hematoloji Okulu
19 - 20 Şubat 2010 Klinisyenler İçin Moleküler Hematoloji Uygulamalı Kursu Diğer Toplantılar
24 - 28 Şubat 2010 The 2010 BMT Tandem Meetings Diğer Toplantılar
4 - 6 Mart 2010 6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Kongre ve Kurslar
21 - 24 Mart 2010 EBMT 2010 Diğer Toplantılar
22 - 26 Mart 2010 IX. Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları Kursu Diğer Toplantılar
9 - 11 Nisan 2010 Myelodysplastic Syndromes Workshop Diğer Toplantılar
13 Nisan 2010 3. Ankara Tıp Biyokimya Günü Diğer Toplantılar
27 Nisan 2010 Hemostaz ve Ankaferd: Geçmiş, Bugün ve Gelecek Bilim Konferansı Diğer Toplantılar
30 Nisan 2010 II. Prof. Dr. Orhan Ulutin Sempozyumu Diğer Toplantılar
6 - 9 Mayıs 2010 Mezuniyet Sonrası Hematoloji Eğitimi Hematolojik Onkoloji'de Güncelleme Kongre ve Kurslar
21 - 23 Mayıs 2010 Lösemi, Lenfoma ve Miyelom'da Tanı ve Tedavi Ölçütlerinde Uzlaşı Çalıştayı Kongre ve Kurslar
4 - 8 Haziran 2010 2010 ASCO Annual Meeting Diğer Toplantılar
4 - 6 Haziran 2010 1. Ulusal Mezenkimal Kök Hücre Sempozyumu Diğer Toplantılar
10 - 13 Haziran 2010 15th Congress of the EHA Diğer Toplantılar
14 - 18 Haziran 2010 X. Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları Kursu Diğer Toplantılar
25 - 26 Haziran 2010 I. TÜBA Kök Hücre Kursu ve V. TÜBA Kök Hücre Sempozyumu Diğer Toplantılar
17 - 19 Eylül 2010 Türk Hematoloji Okulu-8 Konsultasyon Hematolojisi Hematoloji Okulu
23 - 26 Eylül 2010 V. Ulusal Hemaferez Kongresi Diğer Toplantılar
24 - 26 Eylül 2010 1. Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Diğer Toplantılar
02 Ekim 2010 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 1 (HEKHEP 1) Kongre ve Kurslar
10 - 13 Ekim 2010 XXXIII. World Congress of the International Society of Hematology Diğer Toplantılar
21 - 24 Ekim 2010 XIth European Symposium on Platelet and Granulocyte Immunobiology Diğer Toplantılar
3 - 6 Kasım 2010 36. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
29 Kasım - 3 Aralık 2010 XII. Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları Kursu Diğer Toplantılar
1 - 5 Aralık 2010 9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Diğer Toplantılar
4 - 7 Aralık 2010 ASH Diğer Toplantılar
24 - 26 Aralık 2010 Türk Hematoloji Okulu-9 Hemostaz Tromboz Uygulamalı Laboratuvar Hematoloji Okulu
2009 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
16 - 17 Ocak 2009 İlaç Endüstrisinde Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim Programı-1 (İÇHEP 1) Kongre ve Kurslar
21 Şubat 2009 Kök Hücre Naklinde Güncel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Toplantısı Kongre ve Kurslar
27 Şubat 2009 I. PROF. DR. ORHAN ULUTİN TROMBOGENETİK SEMPOZYUMU Diğer Toplantılar
5 - 8 Mart 2009 Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği, I. Ulusal Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp kongresi Diğer Toplantılar
07 Mart 2009 "Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu" Diğer Toplantılar
23 - 27 Mart 2009 IV. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU Diğer Toplantılar
29 Mart 2009 EBMT 2009 Diğer Toplantılar
16 - 19 Nisan 2009 Ankara Tıp İç Hastalıkları Günleri Diğer Toplantılar
18 - 19 Nisan 2009 Türk Hematoloji Okulu-4 Kemik İliği Yetmezliği Hematoloji Okulu
23 - 26 Nisan 2009 International PNH Symposium Diğer Toplantılar
7 - 9 Mayıs 2009 7-9 Mayıs 2009 da "Onkolojide Yenilikler Sempozyumu ve Ödülü" Diğer Toplantılar
20 Mayıs 2009 WHO LENFOMA SINIFLAMASINDA YENİLİKLER KURSU Diğer Toplantılar
20 - 24 Mayıs 2009 2nd International Congress of Leukaemia Lymphoma Myeloma Kongre ve Kurslar
29 Mayıs - 2 Haziran 2009 2009 ASCO Annual Meeting Diğer Toplantılar
4 - 7 Haziran 2009 14th Congress of the EHA Diğer Toplantılar
26 - 27 Haziran 2009 TÜBA IV. KÖK HÜCRE SEMPOZYUMU Diğer Toplantılar
27 - 28 Haziran 2009 Türk Hematoloji Okulu-5 Hematopoietik Kök Hücre Nakli Hematoloji Okulu
11 Temmuz 2009 22. International Society On Thrombosis & Haemostasis Congress Diğer Toplantılar
19 Eylül 2009 Moleküler Hematoloji Teorik ve Pratik Kursu 1 Hematoloji Okulu
24 - 27 Eylül 2009 4. ULUSAL HEMAFEREZ KONGRESİ Diğer Toplantılar
25 - 27 Eylül 2009 Türk Hematoloji Okulu-6 EHA-ESH Tip III Etüd Çalışması Hematoloji Okulu
7 - 10 Ekim 2009 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
19 - 23 Ekim 2009 VII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLER VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU Diğer Toplantılar
22 - 24 Ekim 2009 Lymphoma & Myeloma 2009: An International Congress on Hematologic Malignancies Diğer Toplantılar
2 - 6 Kasım 2009 VIII. Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları Kursu Diğer Toplantılar
5 - 7 Kasım 2009 5th International Congress on Myeloproliferative Disorders and Myelodysplastic Syndromes Diğer Toplantılar
21 Kasım 2009 Moleküler Hematoloji Teorik ve Pratik Kursu 2 Hematoloji Okulu
05 Aralık 2009 2009 ASH Annual Meeting Diğer Toplantılar
11 - 13 Aralık 2009 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları VI Diğer Toplantılar
2008 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
29 Şubat 2008 ESH- EHA Annual Diagnostic Work -up of HematologicalMalignancies Diğer Toplantılar
6 - 9 Mart 2008 5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu v e Kök Hücre Tedavileri Kongersi ve 1. Kök Hücre Transplantasyonu Hemşireliği Kursu Kongre ve Kurslar
30 Mart - 2 Nisan 2008 34th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation Diğer Toplantılar
11 - 13 Nisan 2008 5th EHA-ESH Workshop Diğer Toplantılar
19 - 20 Nisan 2008 Türk Hematoloji Okulu-1 Hematolog Olacağım Hematoloji Okulu
24 - 25 Nisan 2008 1. Uluslararası Sağlık Hukuk Sempozyumu Diğer Toplantılar
17 - 20 Mayıs 2008 14. ISCT Congress Diğer Toplantılar
12 - 15 Haziran 2008 EHA FELLOWSHIP PROGRAM Diğer Toplantılar
21 Haziran 2008 KML için Avrupa Tedavi ve İzlem Çalışması Tanıtım Toplantısı Diğer Toplantılar
28 - 29 Haziran 2008 Türk Hematoloji Okulu-2 Temel Hemostaz Tromboz Hematoloji Okulu
29 Haziran - 2 Temmuz 2008 6. ESH-EHA Scientific Workshop on Mesenchymal Stem Cells Diğer Toplantılar
30 Haziran - 2 Temmuz 2008 ESH-EHA Scientific Workshop on Messenchymal Stem Cells Diğer Toplantılar
12 - 16 Eylül 2008 33rd Congress of the European Society for Medical Oncology (ESMO) Diğer Toplantılar
18 Eylül 2008 ESH Conference on Myeloproliferative Disorders Diğer Toplantılar
19 - 21 Eylül 2008 International CML Workshop Diğer Toplantılar
3 - 5 Ekim 2008 ESH - EHA Scientific workshop on Molecular Prognostic Markers in Acute Myeloid Leukaemia Diğer Toplantılar
07 Ekim 2008 Ege Bölgesine Yönelik Mezuniyet Sonrası Hematoloji İlk Basamak Kursu Kongre ve Kurslar
8 - 12 Ekim 2008 34. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
16 - 18 Ekim 2008 Lymphoma & Myeloma 2008: An International Congress on Hematologic Malignancies Diğer Toplantılar
19 - 23 Ekim 2008 32nd World Congress of The International Society of Haematology Diğer Toplantılar
24 Ekim 2008 Trombosit Transfüzyonunda Tartışmalı Konular Diğer Toplantılar
30 Ekim - 4 Kasım 2008 ESH International Euro Conference on Cell Death and Disease:Advances in Therapeutic Intervention and Drug Development Diğer Toplantılar
31 Ekim - 2 Kasım 2008 4th Update in Non-Hodgkin's Lymphomas Diğer Toplantılar
3 - 5 Kasım 2008 7. ESH-EHA "Molecular Prognostic Markers in Acute Myeloid Leukemia" Diğer Toplantılar
6 - 9 Kasım 2008 Akım Sitometri Klinik Uygulamaları Kursu Kongre ve Kurslar
8 - 9 Kasım 2008 Hekim Emeği Çalıştayı Diğer Toplantılar
14 - 15 Kasım 2008 Türk Hematoloji Okulu3- Tanısal Hematoloji Hematoloji Okulu
14 - 16 Kasım 2008 Kıbrısta yapılacak 4. Hemaferez Kursu'na 2 hafta kaldı Diğer Toplantılar
14 - 15 Kasım 2008 ESH-EHA Hematology Tutorial on Myeloid Malignancies Diğer Toplantılar
28 Kasım 2008 Dr. Füsun Sayek III. Eğitim Hastaneleri Kurultayı Diğer Toplantılar
28 - 30 Kasım 2008 XIV. Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı Diğer Toplantılar
1 - 2 Aralık 2008 STR ANALİZLERİ ile KİMERİZM WORKSHOP Diğer Toplantılar
6 - 9 Aralık 2008 50th ASH Annual Meeting and Exposition Diğer Toplantılar
2007 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
25 - 27 Ocak 2007 9th International Symposium on Febrile Neutropenia Diğer Toplantılar
8 - 12 Şubat 2007 2007 BMT Tandem Meetings Diğer Toplantılar
1 - 4 Mart 2007 4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Kongre ve Kurslar
25 - 28 Mart 2007 33rd Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) Diğer Toplantılar
20 Nisan 2007 8th Annual NATA Symposium Diğer Toplantılar
3 - 6 Mayıs 2007 American Society of Pediatric Hematology/Oncology Annual Meeting (ASPHO Diğer Toplantılar
17 - 20 Mayıs 2007 14. ISCT Kongresi Diğer Toplantılar
24 - 27 Mayıs 2007 First International Congress of Leukemia, Lymphoma, Myeloma Diğer Toplantılar
1 - 5 Haziran 2007 American Society of Clinical Oncology Annual Meeting (ASCO Diğer Toplantılar
7 - 10 Haziran 2007 12th Congress of the European Hematology Association (EHA) Diğer Toplantılar
24 - 27 Haziran 2007 International Society for Cellular Therapy Annual Meeting (ISCT) Diğer Toplantılar
7 - 11 Temmuz 2007 X. European Congress of the International Society of Blood Transfusion (ISBT) Diğer Toplantılar
7 - 13 Temmuz 2007 21st Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) Diğer Toplantılar
29 Ağustos - 2 Eylül 2007 Congress of the International Society of Haematology European&African Division Diğer Toplantılar
7 - 8 Eylül 2007 Temel Hemostaz Tromboz Kursu Diğer Toplantılar
7 - 8 Eylül 2007 TSH Basic Hemostasis- Thrombosis Course Diğer Toplantılar
8 - 9 Eylül 2007 Temel Hemostaz Tromboz Kursu Kongre ve Kurslar
14 - 16 Eylül 2007 40th Biannual Congress of European Society of Pediatric Hematology and Immunology (ESPHI) Kongre ve Kurslar
21 - 23 Eylül 2007 3rd ESH-EHA Conference on Focus on Paediatric Haematology and Oncology Diğer Toplantılar
29 Eylül - 2 Ekim 2007 36th Annual Scientific Meeting of the International Society for Experimental Hematology (ISEH) Diğer Toplantılar
16 - 19 Ekim 2007 33. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
2 - 4 Kasım 2007 3. NAtional Hemapheresis Congress Diğer Toplantılar
16 - 17 Kasım 2007 Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedaviler Sempozyumu Diğer Toplantılar
16 - 17 Kasım 2007 TSH Enfections and Supportive Care in Hematology Course Diğer Toplantılar
16 - 18 Kasım 2007 Hematolojide Infeksiyon ve Destek Tedaviler Kursu Kongre ve Kurslar
23 Kasım 2007 Myelodysplastic Syndrome Workshop Diğer Toplantılar
8 - 11 Aralık 2007 49th American Society of Hematology Annual Meeting and Exposition (ASH) Diğer Toplantılar
2006 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
16 - 20 Şubat 2006 IBMTR Diğer Toplantılar
16 - 19 Şubat 2006 AST Diğer Toplantılar
23 - 26 Şubat 2006 FEN Diğer Toplantılar
23 - 25 Şubat 2006 AAA Diğer Toplantılar
26 - 28 Şubat 2006 ISFN Diğer Toplantılar
9 - 12 Mart 2006 UHG Diğer Toplantılar
19 - 22 Mart 2006 EBMT Diğer Toplantılar
29 Mart - 2 Nisan 2006 TOK Diğer Toplantılar
1 - 5 Nisan 2006 AACR Diğer Toplantılar
8 - 9 Nisan 2006 Akut Lösemide Uzlaşı Çalıştayı Kongre ve Kurslar
29 - 30 Nisan 2006 Kök Hücre THD Bilimsel AK Kursu Kongre ve Kurslar
4 - 7 Mayıs 2006 ISCT Diğer Toplantılar
11 - 13 Mayıs 2006 ECCO Diğer Toplantılar
13 - 14 Mayıs 2006 Klinisyen Patolog Ortak Ekstranodal Lenfoma Kursu Kongre ve Kurslar
3 - 6 Haziran 2006 ASCO Diğer Toplantılar
15 - 18 Haziran 2006 EHA Diğer Toplantılar
20 - 21 Haziran 2006 ESFH Diğer Toplantılar
22 - 24 Haziran 2006 MASCC/ISOO Diğer Toplantılar
22 - 25 Haziran 2006 UHMS Diğer Toplantılar
24 - 25 Haziran 2006 Türk Hematoloji Derneği Miyelom Günleri 4 Kongre ve Kurslar
7 - 13 Temmuz 2006 ISTH Diğer Toplantılar
22 - 27 Temmuz 2006 WTC Diğer Toplantılar
9 - 12 Ağustos 2006 ISH Diğer Toplantılar
2 - 7 Eylül 2006 ISBT Diğer Toplantılar
6 - 9 Eylül 2006 UKHK Diğer Toplantılar
07 Eylül 2006 II. TÜBA Kök Hücre Sempozyumu Diğer Toplantılar
17 - 21 Eylül 2006 SIOP Diğer Toplantılar
27 - 30 Eylül 2006 ISEH Diğer Toplantılar
29 Eylül - 3 Ekim 2006 ESMO Diğer Toplantılar
5 - 9 Kasım 2006 ASTRO Diğer Toplantılar
8 - 12 Kasım 2006 32. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
10 - 11 Kasım 2006 1st Balkan Hematology Days Kongre ve Kurslar
11 Kasım 2006 THD Moleküler Hematoloji Sitogenetik Bilimsel Alt Komitesi Kursu Kongre ve Kurslar
11 Kasım 2006 Moleküler Hematoloji, Klinik Hematoloji için Pratik Genetik Yaklaşım Kursu Kongre ve Kurslar
9 - 12 Aralık 2006 ASH Diğer Toplantılar
22 - 23 Aralık 2006 Hematoloji Pratiğinde Uygulamalı Kateterizasyon Kursu Kongre ve Kurslar
2005 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
12 - 13 Mart 2005 Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Alt Komitesi, Temel Moleküler Hematoloji Kursu Kongre ve Kurslar
28 Eylül - 2 Ekim 2005 XXXth World Congress of the International Society of Hematology Kongre ve Kurslar
2004 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
17 - 18 Ocak 2004 Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Kursu Kongre ve Kurslar
6 - 7 Mart 2004 Klinisyen-Patolog Ortak Lenfoma Kursu Kongre ve Kurslar
23 - 28 Ekim 2004 31. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
2003 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
10 - 14 Ekim 2003 30. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
2002 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
1 - 5 Kasım 2002 29. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü