Merhaba,
Label

Hematoloji Pratiğinde Uygulamalı Kateterizasyon Kursu, 22-23 Aralık 2006, Adana

22 Aralık 2006 Cuma
8:00-8:30 Kayıt  
8:30-9:00 Açılış Konuşmaları
Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof Dr. Muhit Özcan,
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu,
Düzenleme Kurulu adına Prof. Hamdi Akan  

1. Oturum Moderatör Dr. Osman İlhan

09:00 Hematoloji pratiğinde intravenöz kateter kullanım stratejileri
Dr. Sevgi K. Beşışık  
09:30 Çocuklarda intravenöz kateter uygulama stratejisi
Dr. Emel Özyürek  
10:00 Avrupa’da kateter kullanım pratiği analiz sonuçları
Dr. Mutlu Arat  
10:30 Kahve Arası  

2. Oturum Moderatör Dr. Erol Aksungur

11:00 İntravenöz giriş yolları ve kateter tipleri
Dr. Fahri Tercan  
11:20 Kısa dönemli (tünelsiz) katater uygulamaları
Dr. Levent Oğuzkurt  
11:40 Uzun dönemli (tünelli) katater ve port uygulamaları
Dr. Fatih Boyvat  
12:00 Yemek Arası  

3. Oturum Moderatör Dr. Hande Arslan

14:00 İntravenöz kateter uygulamalarında enfeksiyon dışı komplikasyonlar ve tedavileri
Dr. Levent Oğuzkurt  
14:20 Kateterlerde enfeksiyon riski
Dr. Yeşim Taşova  
14:40 Kateter uygulamalarında kültür elde edilmesi ve kültür alımı sırasında enfeksiyon
komplikasyonlarından korunma ve tedavileri

Dr. Volkan Hazar  
15:00 Kateter ile kan ürünleri dışındaki tedavi uygulamaları
Dr. Sema Karakuş  
15:30 Kahve arası 
16:00 Periferik venden yerleştirilen santral kateter uygulamaları (Pratik)
Dr. Fahri Tercan 
17:00 Santral venden yerleştirilen kateter uygulamaları (Pratik)
Dr. Uğur Özkan  
23 Aralık 2006 Cumartesi
4. Oturum Moderatör Dr. Hakan Özdoğu
 
09:00 Kanama diyatezi olan hastalarda kateter uygulamalarında
perioperatif kanama komplikasyonunun önlenmesi

Dr. Uğur Özkan 
09:20 Temel hemostatik problemler ve kan komponentlerinin kateter ile doğru şekilde uygulanması
Dr. A. Türker Çetin 
09:40 Kateter Bakımı ve takibi
Dr. Funda Timurkaynak 
10:00 Kateter hemşireliği
Arzu Karayavuz 
10:30 Kahve arası  
11:00 Port uygulamaları (Pratik)
Dr. Levent Oğuzkurt 
12:00 Öğle yemeği