Merhaba,
Label

Hematolojide Infeksiyon ve Destek Tedaviler Kursu

16 Kasım 2007
10:00-10:45 Özgün Olmayan İmünoglobilin Kullanımı
Güçhan Alanoğlu
10:45-11:00 Ara
11:00-11:45 Hematolojik Olgularda Immunizasyon İlkeleri
Sibel Aşçıoğlu
11:45-12:30 Hematolojik Olgularda Profilaksi
Rabin Saba
12:30-13:30 Yemek
13:30-14:15 Febril Nötropeni I: Düşük Riskli Hasta
Alpay Azap
14:15-15:00 Febril Nötropeni II: Yüksek Riskli Hasta
Alpay Azap
15:00-15:15 Ara
15:15-16:00 Hastane İnfeksiyonlarından Korunma Yöntemleri
Y. Çetinkaya Şardan
16:00-16:45 Ekstramedüller Toksisite: Değerlendirme, Derecelendirme, Prognostik Faktörler
Vildan Özkocaman

17 Kasım 2007

10:00-10:25 Hematolojide Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi-Pediatri
Ayla Aysev
10:25-10:50 Hematolojide Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi-Erişkin
Hakan Kumbasar
11:00-11:20 Ara
11:20-12:05 Hematolojide Ağrı Tedavisi Temel İlkeler
İbrahim Aşık
12:05-13:05 Yemek
13:05-13:50 Bisfosfonat Kullanımı, Kılavuzlar Işığında Güncelleme
Levent Ündar
13:50-14:10 Ara
14:10-14:55 Antiemetik Kullanımı
Hayri Özsan
14:55-15:40 Venöz Erişim Temel İlkeler
Fatih Boyvat

18 Kasım 2007

10:00-10:45 Demir Yüklenmesi ve Demir Selatörleri
Leyla Ağaoglu
10:45-11:30 Transfüzyon İlkeleri ve Erken Komplikasyonlar
Fevzi Altuntaş
11:30-11:45 Ara
11:45-12:30 Kanser ve Anemi: EPO Kullanım Kılavuzu
Gürhan Kadıköylü
12:30-13:15 G-CSF: Kime, Ne zaman, Nasıl?
Rıdvan Ali

Duyuru