Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Derneği Yeterlilik Çalışmaları

Türk Hematoloji Derneği (THD) Yeterlik Kurulu, 16.11.2008 de THD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muhit Özcan yönetiminde kurulmuştur. Eğitim Komisyonu asil üyeleri; Dr. Zafer Gülbaş, Dr. Hamdi Akan ve Dr.Sema Karakuş, yedek üyeleri ise Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Dr. Reyhan Küçükkaya olmuştur. 2014 yılında; Dr. G. Hayri Özsan Başkan, Dr. Ozan Salim ve Dr. Şebnem Yılmaz Sekreter olarak görev almıştır. 2016 yılında: Dr. Nilgün Sayınalp Başkan olarak görevlendirilmiş; Dr. Ozan Salim, Dr. Şebnem Yılmaz ve Dr. Şule Ünal sekreter olarak atanmışlardır. 2022 yılında: Dr. Nilgün Sayınalp Başkan; Dr. Özgür Mehtap, Dr. Şebnem Yılmaz ve Dr. Şule Ünal sekreter olarak atanmışlar ve 2021 yılında kadar HEM-TUYEK kuruluncaya kadar görevlerine devam etmişlerdir. 2021 yılından sonra yeterlilik çalışmaları HEM-TUYEK tarafından yürütülmektedir.