Merhaba,
Label

Temel Hemostaz Tromboz Kursu

08 Eylül 2007
08:30 - 09:15 Açılış Konuşması - Muhit Özcan

Hemostazın Ülkemizdeki Gelişimi
Yücel Tangün
08:30 - 09:15

Hemostaz: ne, neden, nasıl?
Tanju Atamer

09:15 - 10:30 Hemostaz Laboratuvarı: Hasta Yatağından Sonuç Kağıdına
Yahya Büyükaşık

Koagulasyon Testleri ve Klinik Kullanımı
Ahmet İfran
10:30 - 10:45  Ara
10:45 - 12:15 Erişkinlerde Trombositopeniler (ITP ve HIT dahil)
Filiz Büyükkeçeci

Pediatrik Trombositopeniler (ITP ve HIT dahil)
Zümrüt Uysal
12:15 - 13:30  Öğle Yemeği
13:30 - 15:15 Trombotik Mikroanjiopatiler (Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma Hariç)
İsmet Aydoğdu

Antitrombositer Tedavi
Muzaffer Demir

Trombosit Fonksiyon Bozuklukları
Kürşat Kaptan
15:15 - 15:30  Ara
15:30 - 16:45 Hemofili
Kaan Kavaklı

Von Willebrand Hastalığı
Türkiz Gürsel

 

09 Eylül 2007
09:00 - 09:30 Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma
Harika Çelebi
09:30 - 10:00 Perioperatif Hemostaz Değerlendirilmesi
Düzgün Özatlı
10:00 - 10:15 Sorular
10:15 - 10:30 Ara
10:30 - 11:00 Trombofilili Hastada Tanısal Yaklaşım
Cengiz Beyan
11:00 - 11:30

Antifosfolipid Sendrom
Reyhan Diz Küçükkaya

11:30 -12:00

Erişkinde Antikoagülan Tedaviler
Mahmut Töbü

12:00 - 12:30

Pediatrik Antikoagülan Tedaviler
Aytemiz Gürgey

12:30 - 13:00 Sorular
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği