VI. Hematoloji İlk Basamak Kursu, 16 Ekim 2007, Ankara

Salon A
08:30 - 08:45 AÇILIŞ OTURUMU
08:45-09:30 Oturum Başkanları
Gülersu İrken (Dokuz Eylül Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji BD)
Türkan Patıroğlu (Erciyes Üniv.Tıp Fak. Çocuk Hast. ve Sağlığı BD)

Hepsidin ve Demir Metabolizması
Zümrüt Uysal (Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji BD)

Yeni Doğanda Hemostaz ve Sorunlar
Kaan Kavaklı (Ege Üniversitesi Tıp Fak.Pediatrik Hematoloji BD)
10:15-10:45 KAHVE ARASI
10:45-12:15 Oturum Başkanları
Cengiz Beyan (GATA Hematoloji BD)
Muzaffer Demir (Trakya Üniv.Tıp Fak. Hematoloji BD)

İnfi lamasyonda Bir Baş Aktör: Endotel
Hakan Özdoğu (Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Hematoloji BD)

Koagülasyonun ABC’si: Protein C
Nilgün Sayınalp (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD)
12:15-13:00 YEMEK
14:15-15:45 Oturum Başkanları
Uğur Özbek (İstanbul Üniversitesi Tıp Fak.Deneysel Araştırma Ens.(DETAE)
Zafer Gülbaş (Osman Gazi Üniv. Hematoloji BD)

Akılcı İlaç Kullanımında Yeni Çağa Giriş: Farmokogenetik
Ajlan Tükün (Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD)

Moleküler Hematoloji Sözlüğü : miRNA ve diğerleri
Yusuf Özkul (Erciyes Üniversitesi Tıbbi Genetik AD)
15:45-16:45 KAHVE ARASI
16:15-18:15 Oturum Başkanları
İhsan Karadoğan (Akdeniz Üniversitesi Hematoloji BD)
Osman İ. Özcebe (Hacettepe Üniversitesi Hematoloji BD)

Sporcu Sağlığında Hematoloji
Naci Tiftik (Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi)

Mikroanjiyopatik Hemolitik Anemiler
Sema Karakuş (Başkent Üniversitesi Hastanesi Hematoloji BD)
Salon B
10:45-12:15 Oturum Başkanları
Meliha Nalçacı (İstanbul Üniversitesi Tıp Fak. Hematoloji BD)
Nahide Konuk (Ankara Üniv.Tıp Fak.Hematoloji BD)

Gebelikte Hematolojik Komplikasyonlar ve Maligniteye Temel Yaklaşım
Rıdvan Ali (Uludağ Üniversitesi Hematoloji BD)

JAK2 Mutasyonları ve Patofizyolojisi
Selim Akif Yavuz (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fak.Hematoloji BD.)
12:15-13:00 YEMEK
14:15-15:45 Oturum Başkanları
Gülsan Sucak (Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hematoloji BD.)
Atila Tanyeli (Çukurova Üniv.Tıp Fak.Çocuk Hast. ve Sağlığı AD Hematoloji BD)

Eyvah Allojenik Transplant Adayı Hastam Var!
Bülent Eser (Erciyes Üniv.Tıp Fak. Dedemen Onkoloji Hast. Hematoloji BD)

Hangi Hastada Ne Zaman Yüksek Doz Tedavi Planlamalıyım?
Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD)
15:45-16:15 KAHVE ARASI