IX. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 9 Kasım 2006, Lara, Antalya

Salon A
08:00 - 08:45 Embriyonik Kök Hücre Araştırmalarında Son Durum

Oturum Başkanı: Levent Ündar
Konuşmacı: Kürşad Türkşen
08:45 - 09:30 Yaygın Damar İçi Pıhtılaşması; Her Zaman Tanıyor muyuz?

Oturum Başkanı: Filiz Büyükkececi
Konuşmacı: Mahmut Bayık
09:30 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 - 10:45 Non-miyeloid Malignitelerde Anemi Tedavisi

Oturum Başkanı: İbrahim Haznedaroğlu
Konuşmacı: Haluk Tezcan
10:45 - 11:30 Lenfomada Allojenik Transplantasyon

Oturum Başkanı: Burhan Ferhanoğlu
Konuşmacı: Erkut Bahçeci
11:30 - 12:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 - 14:30 KML’de Çift e Çetrefi l: Transplant Karşın Imatinib

Oturum Başkanı: Seçkin Çağırgan
Konuşmacı: Teoman Soysal
14:30 - 15:15 Lenfomalarda PET Uygulamaları

Oturum Başkanı: Semra Paydaş
Konuşmacı: Lale Kostakoğlu
15:15 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:30 Nütrisyonel Anemilerde Gelişmeler; Laboratuvardan Kliniğe

Oturum Başkanı: Aytemiz Gürgey
Konuşmacı: Tansu Sipahi
16:30 - 17:15 Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri

Oturum Başkanı: Deniz Sargın
Konuşmacı: Görgün Akpek
17:15 - 18:00 PANEL: Turkish Journal of Hematology
20:00 AÇILIŞ

Salon C
08:00 - 08:45 Gaucher Hastalığı ve Multiple Miyeloma

Oturum Başkanı: Rauf Haznedar
Konuşmacı: Özlem Göker Alpan
08:45 - 09:30 Multiple Miyelom Gelişiminde Edinsel Risk Faktörlerinin Rolü

Oturum Başkanı: İsmet Aydoğdu
Konuşmacı: Dalsu Barış
09:30 - 10:00 KAHVE MOLASI
11:30 - 12:30 ÖĞLE YEMEĞİ
15:15 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:30 Pediatrik Hematolojik Malinitelerde Damar Yolu Sağlanması

Oturum Başkanı: Savaş Kansoy
Konuşmacı: Korgün Koral
15:45 - 16:30 Hemoglobinopati 2006

Oturum Başkanı: Akif Yeşilipek
Konuşmacı: Fatma Gümrük