Merhaba,
Label

Türk Kanbilim Ağı

Bilimsel çalışmaların sağlıklı, güncellenmiş, kapsayıcı, nitelikli, üst düzey verilere dayanması yaşamsal önem taşımaktadır. Kanbilim çalışmaları için de bu temel prensip geçerlidir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere tüm Dünya'da yapılan klinik kanbilim çalışmalarının önemli bir kısmının hasta hizmetleri sırasında nitelikli biçimde kayda alınmış verilerin bilimsel analizlerine dayandığı hepimizin malumudur.

Klinik kanbilim verilerinin toplanmasında çeşitli yollar izlenebilir. Takip edilecek her veri toplama yönteminin değişik avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Ülkemizde her Hematoloji kliniğinin çalışma koşulları, insan kaynakları ve yapılanma durumuna göre bu yöntemlerden birini seçerek hepsi hazine niteliğinde olan kendi verilerine sahip çıkması elzemdir.

Devamı >>