Merhaba,
Label

V. Hematoloji İlk Basamak Kursu, 8 Kasım 2006, Lara, Antalya

08:00 - 08:30 Açılış Oturumu
08:30 - 09:15 a Kök Hücre Çalışmalarına Dikkat! Embriyonel mi, Erişkin mi?

Oturum Başkanı: Serdar Bedii Omay
Konuşmacı: Mehmet Ali Özcan
09:15 - 10:00 Trombosit Hastalıklarında Temel Tanısal Yaklaşım

Oturum Başkanı: Yücel Tangün
Konuşmacı: Kürşat Kaptan
10:00 - 10:30 KAHVE MOLASI
10:30 - 11:15 Tanısal Hematoloji - Çok Fazla Test Yapmayın!

Oturum Başkanı: Uğur Özbek
Konuşmacı: N. Mustafa Yenerel
11:15 - 12:00 Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri

Oturum Başkanı: Mustafa Akkaya
Konuşmacı: Mutlu Arat
12:00 - 12:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 - 14:30 Hodgkin Dışı Lenfoma Tedavisinde Kanıta Dayalı Yaklaşımlar

Oturum Başkanı: Berksoy Şahin
Konuşmacı: Haluk Tezcan
14:30 - 15:15 PET; Hematolojinin Hizmetinde mi?

Oturum Başkanı: Lale Kostakoğlu
Konuşmacı: İlknur Ak
15:15 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:30 Hematoloji Hastasında Febril Nötropeni - 2006

Oturum Başkanı: Hamdi Akan
Konuşmacı: Alpay Azap
16:30 - 17:15 Moleküler Hematoloji: Nereye Gidiyoruz?

Oturum Başkanı: Nejat Akar
Konuşmacı: Güray Saydam
17:15 - 18:00 Antikoagulan Tedavi - 2006

Oturum Başkanı: Gülten Aktuğlu
Konuşmacı: Mahmut Töbü