III. Hematoloji İlk Basamak Kursu, 10-14 Ekim 2003, İstanbul

SALON A
09:00-09:30 Hematolojik Aciller ve Tedavileri
Oturum Başkanı:Filiz Büyükkeçeci
Konuşmacı: Mustafa Çetin
09:30-10:00 Sık Kullanılan İlaçların Hematolojik Yan Etkileri
Oturum Başkanı:Ahmet Tunalı
Konuşmacı: Zafer Başlar
10:30-11:00 Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonunda Pratik Noktalar
Oturum Başkanı:Osman Özcebe
Konuşmacı:Türker Çetin
10:30-11:00 ARA
11:00-11:30 Hemostaz Tarama Testleri: Önce Hangisini Kullanmalıyım?
Oturum Başkanı:Nahide Konuk
Konuşmacı: Nilgün Sayınalp
11:30-12:00 Venöz Tromboembolizm: Tanı Cephesinde Yeni Ne Var?
Oturum Başkanı: Semra Dündar
Konuşmacı: Muzaffer Demir
12:00-12:30 Antikoagülan Tedavi İlkeleri
Oturum Başkanı:Yüksel Pekçelen
Konuşmacı: İmdat Dilek
12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:30 Nedir Bu Hematopoetik Kök Hücre?
Oturum Başkanı:Atilla Yalçın
Konuşmacı:
Fahir Özkalemkaş
14:30-15:00 Pansitopeni: Ayırıcı Tanı
Oturum Başkanı: Ünsal Günay
Konuşmacı:Emin Kürekçi
15:00-15:30 Hastamın Lenfadenopatisi Var: Ne Yapmalıyım?
Oturum Başkanı:Leyla Ağaoğlu
Konuşmacı:Oktay Bilgir
15:30-16:00 ARA
16:00-16:30 Lökositoz: Sebebini Nasıl Anlarım?
Oturum Başkanı:Mehmet Gündoğdu
Konuşmacı:Gülsüm Özet
16:30-17:00 Hematolojik Hastalıkların Tanısında Yeni Laboratuvar Yöntemleri
Oturum Başkanı:Şükrü Cin
Konuşmacı:Ayşegül Ünüvar
17:00-17:30 Akut Lösemi Etyopatogenezi: Demek Sitogenetik Önemli!
Oturum Başkanı:Tanju Atamer
Konuşmacı:Tülin Fıratlı
20:00 AKŞAM YEMEĞİ