II. Hematoloji İlk Basamak Kursu, 25 Ekim 2002, Kemer, Antalya

08:30-09:15 Konferans 1: Talasemi: Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanı:Güngör Nişli
Konuşmacı: Ciğdem Altay
09:15-10:00 Konferans 2: Tam Kan Sayımı Sonuçları: Nasıl Yorumlamalı?
Oturum Başkanı:Ahmet Tunalı
Konuşmacı: İsmet Aydoğdu
10:00-10:30 ARA
10:30-11:15 Konferans 3: Preoperatif Hematolojik Konsültasyon
Oturum Başkanı:Gülten Aktuğlu
Konuşmacı: Tanju Atamer
11:15-12:00 Konferans 4: Venöz Tromboembolizm: Etyolojiyi Nasıl Aramalıyız?
Oturum Başkanı:Levent Ündar
Konuşmacı: Cengiz Beyan
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ - UYDU SEMPOZYUM
13:30-14:15 Konferans 5: Kemik İliği Nakli: Kime, Ne Zaman, Niçin?
Oturum Başkanı:Sema Anak
Konuşmacı: Ali Ünal
14:15-15:00 Konferans 6:Yaygın Damar İçi Pıhtılaşması Sendromu: Tanı ve Tedavisi
Oturum Başkanı:Yıldız Aydın
Konuşmacı: İhsan Karadoğan
15:00-15:30 ARA
15:30-16:15 Konferans 7: B12 Vitamini: Anemiden Vasküler Sorunlara...
Oturum Başkanı:Filiz Büyükkeçeci
Konuşmacı:
Rıdvan Ali
16:15-17:00 Konferans 8: Gebelerde Hematolojik Sorunlar: Nasıl Tedavi Edelim?
Oturum Başkanı:Ayhan Çavdar
Konuşmacı: Siret Ratip
17:30-19:00 UYDU SEMPOZYUM
20:00 AKŞAM YEMEĞİ