VII. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 10-14 Ekim 2003, İstanbul

08:15-08:30 Açılış Konuşması
08:30-09:00 Salon A
Hematolojide Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları
Oturum Başkanı: Bülent Ündar
Konuşmacı: Sabri Kemahlı
09:00-09:30 Salon A
Hematolojide Klinik İlaç Araştırmaları ve Hukuki Sonuçları
Oturum Başkanı: Ayhan Çavdar
Konuşmacı: Hamdi Akan
09:30-10:00 Salon A
Hematoloji Laboratuvarında Standardizasyon
Oturum Başkanı: Yahya Laleli
Konuşmacı:Emin Kansu
10:00-10:30 ARA
10:30-11:00 Salon A
Mezanşimal Stem Hücre: Bugün ve Gelecek
Oturum Başkanı:Tevfik Akoğlu
Konuşmacı:Ömer Koç
11:00-11:30 Salon A
KİT Sonrası İmmün Rekonstitüsyon
Oturum Başkanı:Günhan Gürman
Konuşmacı:Önder Alpdoğan
11:30-12:00 Salon A
DNA Mikroarray: Hematolojide Kullanım Alanları
Oturum Başkanı:Nejat Akar
Konuşmacı: Tayfun Özçelik
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
SALON A
13:30-14:00 Myelodisplastik Sendrom: Sınıflandırmadan tedaviye...
Oturum Başkanı:Cavit Çehreli
Konuşmacı:: Birsen Ülkü
14:00-14:30 Hücre Tedavisi: Gelişen İmmünoterapi
Oturum Başkanı:Gündüz Gedikoğlu
Konuşmacı: Deniz Sargın
14:30-15:00 Lenfomada Allogeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli
Oturum Başkanı: Burhan Ferhanoğlu
Konuşmacı: S. Kalayoğlu Beşışık
15:00-15:30 ARA
15:30-16:00 Multiple Myeloma Tedavisi
Oturum Başkanı:Meral Beksaç
Konuşmacı: Rauf Haznedar
16:00-16:30 Cilt Lenfomaları: Güncel Sınıflandırma ve Tedavileri
Oturum Başkanı:Taner Demirer
Konuşmacı: Berksoy Şahin
16:30-17:00 Folliküler Lenfoma: Working Formulation'dan WHO'ya
Oturum Başkanı:Nükhet Tüzüner
Konuşmacı:Işınsu Kuzu
SALON B
13:30-14:00 Çocukluk Yaşı AML'de Yeni Bir Tedavi; "Yüksek Doz Steroid: Differentiation ve Apoptozis"
Oturum Başkanı:Asuman Müftüoğlu
Konuşmacı: Gönül Hiçsönmez
14:00-14:30 Kordon Kanı: Umut mu?
Oturum Başkanı:Atila Tanyeli
Konuşmacı:Mehmet Ertem
14:30-15:00 Orak Hücreli Anemi: Güncel Tedavi
Oturum Başkanı:Yurdanur Kılınç
Konuşmacı:Duran Canatan
15:00-15:30 ARA
15:30-16:00 Hematolojide Hayvan Deneyleri: Temel Prensipler
Oturum Başkanı:Mahmut Bayık
Konuşmacı:Ali Uğur Ural
16:00-16:30 Trombotik Trombositopenik Purpura: Artıyor mu?
Oturum Başkanı:Gülten Aktuğlu
Konuşmacı: Murat Tombuloğlu
16:30-17:00 Venöz Tromboembolizm Tedavisi
Oturum Başkanı:Levent Ündar
Konuşmacı: Hayri Özsan