VI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 26 Ekim 2002, Kemer, Antalya

08:15-08:30 Açılış Konuşması
08:30-09:15 Muzaffer Aksoy Konferansı
Konferans 1: Aplastik Anemi: Genel Bakış
Oturum Başkanı: Atilla Yalçın
Konuşmacı: Günçağ Dinçol
09:15-10:00 Konferans 2: Haploidentik Transplantasyon
Oturum Başkanı: Yücel Tangün
Konuşmacı: Tevfik Akoğlu
10:00-10:30 ARA
10:30-11:15 Konferans 3: Konjenital ve Edinsel Polisitemiler
Oturum Başkanı: Meral Beksaç
Konuşmacı: Murat Arcasoy
11:15-12:00 Konferans 4: Agressif Hodgkin Dışı Lenfomada Güncel Tedavi
Oturum Başkanı:Mahmut Bayık
Konuşmacı: Burhan Ferhanoğlu
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ - UYDU SEMPOZYUM
SALON A
13:30-14:15 Konferans 5:Refrakter ve Relaps Akut Myeloblastik Lösemi Tedavisi
Oturum Başkanı: Lebriz Yüksel
Konuşmacı: Ercüment Ovalı
SALON B
  Konferans 6:Aktive Protein C Rezistansı
Oturum Başkanı:Ömer Devecioğlu
Konuşmacı: Ali Zahit Bolaman
14:15-15:00 Konferans 7: Mini Transplantasyon
Oturum Başkanı:Gündüz Gedikoğlu
Konuşmacı:
Günhan Gürman
Salon B
  Konferans 8: Antifosfolipid Antikor Sendromu
Oturum Başkanı:Birsen Ülkü
Konuşmacı: İbrahim Haznedaroğlu
15:00-15:30 ARA
Salon A
15:30-16:15 Konferans 9: Kronik Lenfositer Lösemi: Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Rauf Haznedar
Konuşmacı:Teoman Soysal
Salon B
  Konferans 10: İdiyopatik Trombositopenik Purpura Tanı ve Tedavi
Oturum Başkanı: Nahide Konuk
Konuşmacı:Hale Ören
Salon A
16:15-17:00 Konferans 11: Maltoma
Oturum Başkanı:Semra Paydaş
Konuşmacı:Kadri Yamaç
Salon B
  Konferans 12: Von Willebrand Hastalığı
Oturum Başkanı:Yurdanur Kılınç
Konuşmacı:Türkiz Gürsel
17:30-19:00 UYDU SEMPOZYUM
20:00 AKŞAM KOKTEYLİ