TR | EN

Anasayfa : Dernek Hakkında : Üyelik : Türk Hematoloji Derneği Üyelik Başvurusu : Türk Hematoloji Derneği Üyelik Başvuru Koşulları

Türk Hematoloji Derneği Üyelik Başvuru Koşulları

THD Tüzüğü Madde 3. Derneğin üç türlü üyesi vardır. Asıl üye, onursal üye, fahri üye. Derneğe asıl üye olabilmek için:

  1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
  2. 18 yaşını bitirmiş bulunmak,
  3. 2908 sayılı Dernekler yasasının 4. ve 18. maddelerinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında bulunmamak,
  4. Kan ve hastalıkları ile uğraşmak,
  5. Tıpta uzman olmak ya da bir temel bilim dalında doktora yapmış olmak gerekir.


Yukarıdaki niteliklere sahip kişiler başvuru formunu doldurarak bir dilekçe ile Dernek Yönetimine başvururlar. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde aday üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu, yazı ile başvuru sahibine bildirir. Aday üyeler ilk Genel Kurul'da Kurulun onayına sunulur.

THD Tüzüğü Madde 4. Onursal üye: Hematoloji alanında uluslar arası katkılarda bulunmuş dernek üyesi olmayan Türk ya da yabancı bilim adamları Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un 2/3 çoğunluğunun alacağı kararla onursal üye olurlar. Onursal üyelerden ödenti alınmaz. Onursal üyeler Genel Kurul'a oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

THD Tüzüğü Madde 5. Fahri üye: Derneğe maddi ve manevi katkı sağlayan özel ve tüzel kişiler yönetim kurulu'nun kararı ile fahri üye olurlar. Fahri üyeler istedikleri taktirde ödenti verebilirler ve Genel Kurul toplantılarına katılabilirler.

Üyeliğin Sona Ermesi

THD Tüzüğü Madde 6. Aşağıda belirtilen durumlardan birinin saptanması halinde, üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulu'nca silinir. 
  1. Dernek Yasası'nın 17. Maddesinde belirtilen durumlar,
  2. Derneğin gelişmesine ve amaçlarına ulaşmasına engel olacak eylemlerde bulunmak,
  3. Derneğe ödenmesi gereken yıllık ödentiyi ait olduğu yılın sonuna kadar ödememek ve Yönetim Kurulu'nun yazılı uyarısı ile öngörülen sürede ödenmemekte direnmek.

Yıllık Ödenti Miktarı

THD Tüzüğü Madde 7. Derneğin asıl üyeleri yıllık 20 YTL öderler. 65 yaşına girmiş üyelerden ödenti alınmaz. Yıllık ödenti miktarı Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'ca yeniden belirlenebilir. Genel Kurul bu yetkisini Yönetim Kurulu'na devredebilir. İki yıl üst üste ödentisini vermeyen üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar. 

Hesap Bilgisi:

Garanti Bankası İstanbul Üniversitesi Şubesi 521 Hesap No: 629 99 89
IBAN: TR 390006200052100006299989

 DERNEĞİMİZ

Yönetim Kurulu
Denetim ve Disiplin Kurulları
Bilimsel Alt Komiteler
Üyelik
Tüzük
THD Disiplin Yönergesi
Tarihçe
Faaliyet Kitabı

TOPLANTILAR

Kongre ve Kurslar
HEKHEP ve HALKHEP
Türk Hematoloji Okulu
Eğitim Programı
Diğer Toplantılar

ÖDÜL VE DESTEKLER

Hematoloji Tezi Destek Programı
Araştırma Projelerine Destek Programı
Genç Araştırıcılar İçin Yurt Dışı Desteği
Uluslararası Bilimsel Yayınlara Destek ve
Özendirme Programı

Ulusal Kongre Bildiri Ödülü
HAUD Programı
YDUS Başarı Bursu

HABERLER

Haber ve Duyurular
Basında THD
Endüstriden Haberler
TTB Duyuruları

Anasayfa   |  Dernek Hakkında |  İletişim
2018 © Bu sitenin tüm hakları Türk Hematoloji Derneği'ne aittir.
Kullanım Koşulları
LookUs & Online Makale