Merhaba,
Label

Çalışma Kurulları

Yeterlilik Kurulu

Dr. Nilgün Sayınalp
Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Ünitesi, Ankara
nsayinal@hacettepe.edu.tr
Dr. Özgür Mehtap
Kocaeli ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Kocaeli
ozgurmehtap@gmail.com
Dr. Şule Ünal
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hematoloji Ünitesi, Ankara
suleunal@hacettepe.edu.tr
Dr. Şebnem Yılmaz
Dokuz Eylül ÜTF Çocuk Hematoloji BD, İzmir
sebnem.yilmaz@deu.edu.tr

THD Bülteni Editörler Kurulu

Dr. Leylagül Kaynar
Medipol ÜTF Hematoloji BD, İstanbul
drleylagul@gmail.com
Dr. Fatma Burcu Belen Apak
Başkent ÜTF Ankara Hastanesi Çocuk Hematoloji BD, Ankara
draidabb@gmail.com
Dr. Elif Gülsüm Ümit
Trakya ÜTF Hematoloji BD - Edirne
egugur@yahoo.com

Hasta ve Hasta Yakınları İletişim Kurulu

Dr. Neslihan Andıç
Eskişehir Osmangazi ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Eskişehir
Dr. Gül Nihal Özdemir
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği, İstanbul
Dr. İbrahim Eker
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi TF Çocuk Hematoloji BD, Afyonkarahisar

JACIE Çalışma Grubu

Dr. Can Boğa
Başkent Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Hematoloji BD, Adana
drcanboga@hotmail.com
Dr. Leylagül Kaynar
Medipol ÜTF Hematoloji BD, İstanbul
drleylagul@gmail.com
Dr. Ender Altıok
Okan Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, İstanbul
altioke@gmail.com
Dr. İlknur Kozanoğlu
Başkent ÜTF Fizyoloji ABD Adana Erişkin Kemik İliği ve Hücresel Tedavi Merkezi, Adana
ipamuk5@hotmail.com

Hemoglobinopati Çalışma Grubu

Başkan

Dr.Yeşim Aydınok
Sekreter

Dr. Selma Ünal
Dr. Şule Ünal
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hematoloji Ünitesi, Ankara
suleunal@hacettepe.edu.tr
Dr. Gönül Aydoğdu
Dr. Hakan Özdoğu
Dr. Eyüp Naci Tiftik
Mersin ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Mersin
ntiftik@mersin.edu.tr
Dr. Canan Vergin
Dr. Akif Yeşilipek

TTB Toplantıları Temsilcisi

Dr. Pervin Topçuoğlu
Ankara ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Ankara
topcuogl@medicine.ankara.edu.tr