TR | EN

Anasayfa : Bilimsel A.K. Toplantısı : Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Kursu

Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Kursu

17 Ocak 2004, Cumartesi
 
08:00 AÇILIŞ
08:05-08:20 Kan ve İlik Transplantasyon Endikasyonları ve Sınırlamaları
Dr. Hayri Özsan
08:20-08:35 Etik Kurullar ve Kök Hücre Nakli
Dr. Zafer Gülbaş
08:35-08:50 Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Dökümantasyon
Dr. Mustafa Çetiner
08:50-09:00 Ara
09:00-09:15 Transplantasyon Öncesi Hasta Hazırlanması
Dr. Fahir Özkalemkaş
09:15-09:30 Kök Hücre Kaynağı ve Seçimi
Dr. Ali Ünal
09:30-09:50 HLA ve Doku Tiplendirilmesi
Dr. Meral Beksaç
09:50-10:10 Ara
10:10-10:25 Kemik İliği Toplanması
Dr. Ali Uğur Ural
10:25-10:40 Lökaferez
Dr. Önder Arslan
10:40-11:00 Kan ve İlik İşlenmesi, Kryopreservasyonu, Depolanması ve Transportasyonu
Dr. Levent Ündar
11:00-11:10 Ara
11:10-11:25 Graftın Kök Hücre İçeriğinin Değerlendirilmesi
Dr. Serdar Bedii Omay
11:25-11:40 Hazırlama Rejimleri
Dr. Günhan Gürman
11:40-12:00 Yüksek Doz Kemoterapi ve Radyoterapi Uygulaması
Dr. Fikret Arpacı
12:00-13:00 Yemek
17 Ocak 2004, Cumartesi
 
13:00-13:20 Kemoterapi ve Radyoterapi Toksisitesi, Etkıleşimler ve İlaç Monitorizasyonu
Dr. Yener Koç
13:20-13:35 Periferik Kök Hücre Mobilizasyon Teknikleri ve
Mobilizasyona Etkili Faktörler

Dr. Taner Demirer
13:35-13:50 Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonunda Transfüzyon Desteği
Dr. Osman Özcebe
13:50-14:00 Ara
14:00-14:20 Kardeş Dışı Vericilerden Transplantasyon
Dr. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık
14:20-14:35 Engrafman, Tanımı ve Belirlenmesi, Kimerizm Tayini
Dr. Mutlu Arat
14:35-14:50 Hematopoietik Hücre Nakli Sonrası Minimal Rezidüel
Hastalığın (MRH) Saptanmasında Kullanılan Yöntemler

Dr. Klara Dalva
14:50-15:10 Ara
15:10-15:35 Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen
Graft versus Host Hastalığı

Dr. Emin Kansu
15:35-16:00 Hepatik Veno-Okluziv Hastalık (VOH)
Dr. Muhit Özcan
16:00-16:20 Ara
16:20-16:40 Kök Hücre Naklinde Febril Nötropeni
Dr. Hamdi Akan
16:40-16:55 Fungal İnfeksiyonlar
Dr. Seçkin Çağırgan
16:55-17:10 Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonunda
CMV İnfeksiyonu

Dr. Burhan Ferhanoğlu
19:30 Yemek
18 Ocak 2004, Pazar
 
08:00-08:25 Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda
Görülen Akciğer Komplikasyonları

Dr. Özlem Özdemir Kumbasar
08:25-08:50 Kan ve Kemik İliği Transplantasyonlarında Dermatolojik
ve Oral Komplikasyonlar

Dr. Hatice Şanlı
08:50-09:00 Ara
09:00-09:15 Hemorajik Sistit
Dr. Teoman Soysal
09:15-09:30 Hematopoetik Hücre Naklinde Diğer Enfeksiyonlar
Dr. Mustafa Çetin
09:30-09:50 Kemik İliği Transplantasyonunun Geç Etkileri
Dr. Hakan Göker
09:50-10:10 Ara
10:10-10:30 Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası Trombositopeni ve Koagülopati
Dr. Atilla Yalçın
10:30-10:45 Hemapoetik Kök Hücre Transplantasyonunda
Nutrisyon Desteği ve Sıvı Dengesi

Dr. Semra Paydaş
10:45-11:00 Kök Hücre Nakli Sonrası Terminal Dönem Hasta Bakımı
Dr. Zahit Bolaman
11:00-11:10 Ara
11:10-11:25 Bulantı ve Kusma Tedavisi
Dr. Berksoy Şahin
11:25-11:40 Ağrı Tedavisi
Dr. İhsan Karadoğan
11:40-12:00 Kemik İliği Transplantasyonunun Psikososyal Yönleri
Dr. Hakan Kumbasar
12:00-13:00 Yemek
13:00-13:20 İmmun Yapılanma, Tolerans ve Aşılama
Dr. Murat Tombuloğlu
13:20-13:35 Kök Hücre Plastisitesi
Dr. Deniz Sargın
13:35-13:50 Kemik İliği Transplantasyon Merkezinin Yapılanması
(Kurulması ve İşler Hale Getirilmesi)

Dr. Süleyman Dinçer
14:00 Kapanış


DERNEĞİMİZ

Yönetim Kurulu
Denetim ve Disiplin Kurulları
Bilimsel Alt Komiteler
Üyelik
Tüzük
THD Disiplin Yönergesi
Tarihçe
Faaliyet Kitabı

TOPLANTILAR

Kongre ve Kurslar
HEKHEP ve HALKHEP
Türk Hematoloji Okulu
Eğitim Programı
Diğer Toplantılar

ÖDÜL VE DESTEKLER

Hematoloji Tezi Destek Programı
Araştırma Projelerine Destek Programı
Genç Araştırıcılar İçin Yurt Dışı Desteği
Uluslararası Bilimsel Yayınlara Destek ve
Özendirme Programı

Ulusal Kongre Bildiri Ödülü
HAUD Programı
YDUS Başarı Bursu

HABERLER

Haber ve Duyurular
Basında THD
Endüstriden Haberler
TTB Duyuruları

Anasayfa   |  Dernek Hakkında |  İletişim
2018 © Bu sitenin tüm hakları Türk Hematoloji Derneği'ne aittir.
Kullanım Koşulları
LookUs & Online Makale