Hematoloji Pratiğinde Uygulamalı Kateterizasyon THD Bilimsel Alt Komite Kursu

Bilgi için Türk Hematoloji Derneğine başvurunuz.

0312 490 98 97