Anasayfa : Endüstriden Haberler : MabThera Birinci Basamak Kronik Lenfositik Lösemi Tedavisinde de Onay Aldı

MabThera Birinci Basamak Kronik Lenfositik Lösemi Tedavisinde de Onay Aldı

Halen nükseden veya kemorezistan CD20 pozitif foliküler lenfoma, difüz büyük B hücreli lenfoma, mantle hücreli lenfoma tanılı hastaların tedavisinde, daha önce tedavi edilmemiş evre III-IV foliküler lenfomalı hastalarda kemoterapi ile kombinasyon halinde, indüksiyon tedavisine yanıt veren foliküler lenfomalı hastalarda idame tedavisi olarak (en fazla 2 yıl süreyle ve en fazla 8 siklus olarak) ve CD20 pozitif, difüz büyük B hücreli lenfomada CHOP kemoterapi şemasına ek olarak kullanılmakta olan MabThera’nın KLL olgularındaki yeni kullanım endikasyonu yeni değişiklik ile aşağıdaki şekli almıştır.
1-Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) olgularında birinci basamak tedavide Mabthera kullanımı;
Tedavi endikasyonu olan, performans durumu iyi olan (ECOG 0-1), 17 p delesyonu bulunmayan KLL hastalarının birinci basamak tedavisinde fludarabin ve siklofosfamid ile kombine olarak kullanılır.
2-Relaps/Refrakter (Nükseden/Dirençli) KLL olgularının tedavisinde MabThera kullanımı:
Tedavi endikasyonu olan, daha önce fludarabin ve alkilleyici ajanlarla tedavi sonrası progresyon gelişmiş, 65 yaş ve altı, ECOG performans statüsü 0-1 olan, 17p delesyonu bulunmayan, kronik lenfositer lösemi hastalarında, fludarabin ve siklofosfamid ile kombine olarak 4 kür rituksimab kullanılması uygundur. İlk kürde 375 mg/m2, diğer kürlerde 500 mg/m2 kullanılabilir; 4 kür sonunda en az kısmi yanıt alınması halinde, 2 kür daha verilerek tedavi 6 küre tamamlanabilir.

Ayrıntılar için tıklayınız.