TR | EN

Anasayfa : Haberler : Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul İlanı

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul İlanı

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 18 Eylül 2017 günü, saat 10:00’da Ankara Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah. 613. Sok. No: 8 Çankaya-Ankara adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 5 Kasım 2017 günü, aynı gündemle Titanic Otel ve Kongre Merkezi Üçkumtepesi Beşgöz Caddesi 72/1 Kadriye/Belek Antalya adresinde saat 09:30’da nisapsız olarak yapılacaktır.

 

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

1.      Açılış konuşması, saygı duruşu

2.      Kıdemli üyelerimizin plaket töreni

3.      Toplantı yeter sayısı ile karar yeter sayısının tespitine ilişkin tutanağın okunması,

4.      Divan başkanı ve iki yazmanın seçimi,

5.      Raporların okunması ve üzerlerinde görüşme açılması

a.      Yönetim Kurulu faaliyet raporu (Dernek Sekreteri)

b.      Mali rapor (Dernek Saymanı)

c.      Denetleme kurulu raporlarının okunması (Denetleme Kurulu Başkanı)

d.      Raporların genel görüşmeye açılması

6.      Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerinin aklanması

7.      İki yıllık tahmini gelir ve gider bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması,

8.      Üyelikten çıkarma ve yeni üyelik başvuruları hakkındaki Yönetim Kurulu Kararlarının, Genel Kurulun onayına sunulması

9.      Yönetim Kurulu Başkanının konuşması

10.    Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi:

a.      Başkan

b.      İkinci Başkan

c.      Genel Sekreter

d.      Sayman

e.      Araştırma sekreteri

f.       1. Üye

g.      2. Üye

h.      1. Yedek üye

i.        2. Yedek üye

j.        3. Yedek üye

k.      4. Yedek üye

l.       5. Yedek üye

11.  Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi:

a.    1. Asil üye

b.    2. Asil üye

c.    3. Asil üye

d.    1. Yedek üye

e.    2. Yedek üye

f.     3. Yedek üye

12.  Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

a.    1. Asil üye

b.    2. Asil üye

c.    3. Asil üye

d.    1. Yedek üye

e.    2. Yedek üye

f.      3. Yedek üye

 

13.  Dilekler ve kapanış.



DERNEĞİMİZ

Yönetim Kurulu
Denetim ve Disiplin Kurulları
Bilimsel Alt Komiteler
Üyelik
Tüzük
THD Disiplin Yönergesi
Tarihçe
Faaliyet Kitabı

TOPLANTILAR

Kongre ve Kurslar
HEKHEP ve HALKHEP
Türk Hematoloji Okulu
Eğitim Programı
Diğer Toplantılar

ÖDÜL VE DESTEKLER

Hematoloji Tezi Destek Programı
Araştırma Projelerine Destek Programı
Genç Araştırıcılar İçin Yurt Dışı Desteği
Uluslararası Bilimsel Yayınlara Destek ve
Özendirme Programı

Ulusal Kongre Bildiri Ödülü
HAUD Programı
YDUS Başarı Bursu

HABERLER

Haber ve Duyurular
Basında THD
Endüstriden Haberler
TTB Duyuruları

Anasayfa   |  Dernek Hakkında |  İletişim
2016 © Bu sitenin tüm hakları Türk Hematoloji Derneği'ne aittir.
Kullanım Koşulları

LookUs & Online Makale