• Anasayfa
 • THD Yayın Yönergesi
 • THD Yayın Yönergesi

  Türk Hematoloji Derneği Yayın Yönergesi

  (Kabul tarihi 26.05.2017)

  1. Her veri tabanına ait bir ana makale yayınlanması amaçlanmaktadır. Bu ana yayında yazar isim sıralanması şu şekilde yapılır;
  a. İsim sıralamasında ilk isim bas¸ araştırıcıdır. (Baş araştırıcı: En fazla hasta veren araştırıcı)
  b. Bir merkezden en fazla 4 isim yazılabilir. 
  c. Alt Komite/Grup Bas¸kanı son isim olarak yazılır. 
  d. İsimlerden sonra yayını yapan alt komite yada çalışma grubu ismi eklenmelidir. “Turkish Society of Hematology, xxxx Scientific Subcommitee” ya da “Turkish Society of Hematology, xxxx Study Group” 
  e. Birinci isimden sonraki sıralama hasta sayısına göre s¸u s¸ekilde yapılır; 
  A: 84, 42, 21, 10.5, 5.25, 2.6 ?
  B: 54, 27, 13.5, 6.75, 3.3 ?
  C: 44, 22, 11, 5.5, 2.75
  D: 23, 11.5, 5.75, 2.8
  E: 10, 5 , 2.5
  F:5 G:5 H:4

  A, B,... Harfleri· merkezleri· simgeliyor. En fazla 84 vaka ile A merkezinin hastası var.
  Yandaki· rakamlar hasta sayısının i·ki·ye bölünerek elde edildiği· sayılardır.
  Böyle bir çalışmada isim sıralaması aşağıdaki· gibi· olmalıdır;
  A, B, C, A, B, D, C, A, B, D,C, E, F,G, H, ve TSH-XXX başkanı

  2. Ana yayın yayınlandıktan sonra, arzu eden araştırıcı makale yayınlamak üzere THD’ye başvurabilir. Retrospektif veya prospektif klinik veri toplama çalışma teklifi yapabilmesi için, klinik çalışmaya katılması öngörülen hasta sayısının 1⁄4’ünün kendi merkezinde bulunması gereklidir. Prospektif veya kesitsel araştırma projesi önerilerinde bu konuda bir kısıtlama yoktur. 

  3. Bir merkez üzerinde en çok 2 retrospektif çalışma olabilir. I·ki çalışma yürüten merkezler çalışmalardan biri abstract veya makale gönderilmiş¸ olma aşamasına getirildikten sonra yeni bir çalışma teklifi yapılabilir. Retrospektif veri toplama çalışmalarında abstract hazırlama aşaması 1 yıl, makale hazırlanarak bir dergiye gönderme süresi 2 yıldır.