• Anasayfa
  • Sistemik Mastositoz Veri Tabanı Sistemi
  • Sistemik Mastositoz Veri Tabanı Sistemi

    Sistemik mastositoz, anormal mast hücrelerinin kemik iliği, karaciğer, dalak ve ciltte anormal, klonal çoğalması ve birikimi ile karakterize nadir görülen bir miyeloid neoplazidir. Hastalık semptomları, mast hücre degranülasyonuna ve/veya mast hücrelerinin doku ve organ infiltrasyonu sonucu gelişen organ yetmezliğine bağlı ortaya çıkmaktadır.  Hastalığın tanımı ve alt tiplerinin belirlenmesinde yol gösterici netleşmiş kriterler bulunduğu halde tanı ve tedavi için gerekli olan incelemelerin bir kısmı tüm hematologların kolaylıkla ulaşabilecekleri testler değildir. Hem hastalığın nadir görülmesi hem de tanı ve tedavi sürecinde karşılaşılan zorluklar bu hastalıkla ilgili farkındalığın arttırılması gereksinimini doğurmuştur. Türk Hematoloji Derneği Nadir Hastalıklar Alt Komitesi bu proje ile, ülkemizde sistemik mastositozun görülme sıklığını, hastalık özelliklerini ve alt tiplerini, hematologların tanı ve tedavi yaklaşımlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle ulusal bir kayıt sistemi oluşturulmuştur.

    Sistemik Mastositoz Veri Tabanı Sistemine Giriş İçin Tıklayınız