Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Okulu 11- Kanama Bozuklukları

Türk Hematoloji Okul 11-Kanama Bozuklukları
2 Nisan 2022

08.55-09.00

Açılış

Saat

Konu-Konuşmacı

09:00-10:00
(+5 dk tartışma)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şule Ünal Cangül
Normal Hemostaz Mekanizmaları / Primer ve Sekonder Hemostaz ve Doğal İnhibitör Sistem: Prof. Dr. Muhlis Cem Ar

10:05-10:20

Soru Cevap

10:20-10:30

Ara

 10:30-11:00
(+5 dk tartışma)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhlis Cem Ar
Normal Hemostaz Mekanizmaları / Fibrinolitik Sistem: Prof. Dr. Şule Ünal Cangül

11:05-11:15

Ara

 11:15-11:45
(+5 dk tartışma)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Reyhan Küçükkaya
Aşırı/Tekrarlayan Kanama Öyküsü Olan Hastaya Yaklaşım Algoritmaları (Anamnez, Tanısal Testler):  Prof. Dr. Hale Ören

 11:50-12:20

 Olgu Örnekleri
Oturum Başkanları:  Prof. Dr. Reyhan Küçükkaya, Prof. Dr. Hale Ören