Türk Hematoloji Okulu 8- Plazma Hücre Diskrazileri / Türk Hematoloji Okulu 8-Yenidoğan Hematolojisi

Plazma Hücre Diskrazileri

22 Ocak 2022

Yenidoğan Hematolojisi

Açılış

08.55-09.00

Açılış

Erişkin (Konu-Konuşmacı)

Saat

Çocuk (Konu-Konuşmacı)

Oturum Başkanı:  Prof.Dr. G.Hayri Özsan Myelom’da Monoklonal Protein Tespit ve Ölçüm Yöntemleri: Dr.Öğr.Üyesi Utku Iltar

09.00 – 09.30
(10 dk tartışma)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ekrem Ünal
Hidrops Fetalis:
Doç. Dr .Dilek Gürlek Gökçebay

Ara

09.30-09.40

Ara

Oturum Başkanı:  Prof.Dr. G.Hayri Özsan
Plazma hücre diskrazileri sınıflaması, tanı kriterleri:
Doç. Dr .Ömür Gökmen Sevindik

09.40 - 10.10
(10 dk tartışma)

Otururm Başkanı: Prof.Dr.Ayşegül Ünüvar Yenidoğanda hemolitik anemi: Prof.Dr.Ekrem Ünal

Ara

10.10-10.20

Ara

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömür Gökmen Sevindik
Multipl Myelom’da Prognoz’un Belirlenmesi: Dr.Öğr.Üyesi H. Onur Kırkızlar

10.20 – 10.50
(10 dk tartışma)

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ekrem Ünal Yenidoğanda trombositopeni:
Doç.Dr.Turan Bayhan

Ara

10.50-11.00

Ara

Oturum Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi H. Onur Kırkızlar
Myelom’da Takip ve Tedaviye Yanıt Kriterleri (Örneklerle): Dr.Öğr.Üyesi Utku Iltar

11.00 – 11.30
(10 dk tartışma)

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Şule Ünal Cangül
Yenidoğanda Tromboz ve Sağaltımı:Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar

Ara

11.30-11.40

Ara

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömür Gökmen Sevindik
Multipl Myelom Tedavisinde Otolog Hematopoietik Kök Hücre Nakli: Prof.Dr. G.Hayri Özsan

11.40 – 12.10
(10 dk tartışma)

Otururm Başkanı: Prof.Dr.Ayşegül Ünüvar Yenidoğanın geçici myeloproliferatif hastalığı: Doç. Dr. Tekin Aksu

Olgu tartışması-Alt Komite

12.10-13.00

Olgu tartışması-Alt Komite