Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Okulu 8- Plazma Hücre Diskrazileri / Türk Hematoloji Okulu 8-Yenidoğan Hematolojisi

Mevcut COVID19 pandemisi nedeni ile dijital ortamda devam eden, Türk Hematoloji Okulu kurslarından sekizincisi 22 Ocak 2022 tarihinde, Erişkin Hematoloji Bilim Dalına yönelik olarak olarak “Plazma Hücre Diskrazileri” ve Pediatrik Hematoloji Bilim Dalına yönelik olarak “Yenidoğan Hematolojisi” konu başlıklarında 95 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Plazma Hücre Diskrazileri

22 Ocak 2022

Yenidoğan Hematolojisi

Açılış

08.55-09.00

Açılış

Erişkin (Konu-Konuşmacı)

Saat

Çocuk (Konu-Konuşmacı)

Oturum Başkanı:  Prof.Dr. G.Hayri Özsan Myelom’da Monoklonal Protein Tespit ve Ölçüm Yöntemleri: Dr.Öğr.Üyesi Utku Iltar

09.00 – 09.30
(10 dk tartışma)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ekrem Ünal
Hidrops Fetalis:
Doç. Dr .Dilek Gürlek Gökçebay

Ara

09.30-09.40

Ara

Oturum Başkanı:  Prof.Dr. G.Hayri Özsan
Plazma hücre diskrazileri sınıflaması, tanı kriterleri:
Doç. Dr .Ömür Gökmen Sevindik

09.40 - 10.10
(10 dk tartışma)

Otururm Başkanı: Prof.Dr.Ayşegül Ünüvar Yenidoğanda hemolitik anemi: Prof.Dr.Ekrem Ünal

Ara

10.10-10.20

Ara

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömür Gökmen Sevindik
Multipl Myelom’da Prognoz’un Belirlenmesi: Dr.Öğr.Üyesi H. Onur Kırkızlar

10.20 – 10.50
(10 dk tartışma)

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ekrem Ünal Yenidoğanda trombositopeni:
Doç.Dr.Turan Bayhan

Ara

10.50-11.00

Ara

Oturum Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi H. Onur Kırkızlar
Myelom’da Takip ve Tedaviye Yanıt Kriterleri (Örneklerle): Dr.Öğr.Üyesi Utku Iltar

11.00 – 11.30
(10 dk tartışma)

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Şule Ünal Cangül
Yenidoğanda Tromboz ve Sağaltımı:Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar

Ara

11.30-11.40

Ara

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömür Gökmen Sevindik
Multipl Myelom Tedavisinde Otolog Hematopoietik Kök Hücre Nakli: Prof.Dr. G.Hayri Özsan

11.40 – 12.10
(10 dk tartışma)

Otururm Başkanı: Prof.Dr.Ayşegül Ünüvar Yenidoğanın geçici myeloproliferatif hastalığı: Doç. Dr. Tekin Aksu

Olgu tartışması-Alt Komite

12.10-13.00

Olgu tartışması-Alt Komite