Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Okulu 1- Tromboz-Trombofili

Türk Hematoloji Derneği, 2008’de uygulamaya koyduğu Türk Hematoloji Okulu (THO) programı ile yan dal uzmanlık sınavını kazanan hematoloji araştırma görevlilerine temel hematoloji eğitimi vermeye devam etmektedir.

THO bugüne kadar, her dönemi 12 okuldan oluşan, toplam 3 dönemini tamamladı. Mevcut COVID19 pandemisi nedeni ile dijital ortamda başladığımız dördüncü dönemin ilk kursu 6 Mart 2021 tarihinde “Tromboz-Trombofili” konu başlığında, 109 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

TROMBOZ-TROMBOFİLİ
6 MART 2021

Açılış

08.45-09.00

 

Erişkin

 Saat

Çocuk

 1. Venöz tromboembolizm epidemiyoloji, patofizyoloji ve tanı – (DVT PE, Atipik bölge trombüsleri): Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir

09.00-09.30
+10 dk soru-cevap

1. Venöz tromboembolizm epidemiyoloji, patofizyoloji ve tanı – (DVT PE, Atipik bölge trombüsleri): Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir

 1. VTE ile başvuran hastada istenecek etyolojik tetkikler (kalıtsal ve edinsel trombofili (gebelik hariç) ): Prof. Dr. Cengiz Beyan

09.40-10.10
+10 dk soru-cevap

VTE ile başvuran hastada istenecek etyolojik tetkikler; Prof. Dr. Hale Ören

 

15 dk ara

 

 1. VTE’de Antikoagülan tedavi (endikasyonları, ilaç seçimi  ve süre):
  Prof. Dr. M. Cem Ar

10.35-11.05
+10 dk soru-cevap

VTE’de Antikoagülan tedavi (endikasyonları, ilaç seçimi  ve süre)
Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar

 1. Antikoagülanlara bağlı komplikasyonlar ve yönetimi (Heparin, LMWH, HİTT,vitamin K antogonistleri, direk antikoagulanlar):
  Prof. Dr. Yahya Büyükaşık

11.15-11.45
+10dk soru-cevap

Antikoagülanlara bağlı komplikasyonlar ve yönetimi: Prof. Dr. Gül Nihal Özdemir

 

15 dk ara

 

 1. VTE profilaksisi (medikal): 
  Doç. Dr. Elif Gülsüm Ümit

12.10-12.40
+10 dk soru-cevap

VTE profilaksisi (medikal)
Doç. Dr. F. Burcu Belen Apak

 

10 dk ara

 

 1. Arteriyal TE (Patofizyoloji, tanı, etyolojik testler ve tedavi)
  Prof. Dr. Reyhan Küçükkaya

12.50-13.20
+10 dk soru-cevap

Arteriyal TE (Patofizyoloji, tanı, etyolojik testler ve tedavi) (Pediatrik SVO dahil) Prof. Dr. Talia İleri

 1. Gençlerle Olgu Tartışması

13:30-14:30