Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Okulu 6 - EHA Hematology Tutorial on Laboratory Diagnosis

European Hematology Association/TSH Tutorial; Laboratory Hematology

8-9 Nisan 2017

Polat Otel/İstanbul

 

8 Nisan 2017

Saat

Konu

Konuşmacı

Oturum Başkanı 

 

 

 

 

08:30 - 08:45

Açılış

Ahmet Muzaffer Demir

 

 

 

 

 

08:45-09:55

Anemiye Laboratuvar Yaklaşımı: Eritrosit Indeksleri 

Tiraje Celkan

Tiraje Celkan

 

 

09:55-11:05

Periferik Yayma ve Morfoloji 

Bülent Ündar

Tiraje Celkan 

 

 

11:05 - 11:20

ARA

 

 

 

 

11:20 - 12:30

Anemiye Laboratuvar Yaklaşımı:Hemoglobnopatiler

Yeşim Aydınok

Tiraje Celkan 

 

 

12:30 - 13:15

Yemek

 

 

 

 

13:15 - 14:25

Akış Sitometresi: Akış Sitometrik Teknikleri ve Ana Prensibi

İlknur Kozanoğlu

Türkan Patıroğlu

 

 

 

 

14:25 - 15:35

Akış Sitometresi: Akut Lösemilerin İmmünofenotiplenmesi

Gülderen Yanıkkaya Demirel

Türkan Patıroğlu

 

 

 

 

15:35 - 15:50

Ara

 

 

 

 

 

 

15:50 - 17:00

Akış Sitometresi: Kronik Lenfoproliferatif Hastalıkların İmmünofenotiplemesi

Klara Dalva

Türkan Patıroğlu

 

 

 

 

17:00 - 18:10

MRD de Güncel Durum

İlknur Kozanoğlu

Türkan Patıroğlu

 

 

9 Nisan 2017

 

 

 

 

 

09:00 - 11:20

Hemostazın laboratuvar testlerine genel bakış: hemostaz testlerinin ana prensipleri

Ahmet Muzaffer Demir

Cem Ar 

 

 

11:20 - 11:35

Ara

 

 

 

 

11:35 - 12:45

 Trombofili Laboratuvar Testlerine Genel Bakış

Reyhan Küçükkaya

Cem Ar