Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Okulu 5 - Hematolojik İmmünolojide Yeni İlaçlar ve Hedefe Yönelik Tedaviler

 

TÜRK HEMATOLOJİ OKULU III/5 – HEMATOLOJİK İMMÜNOLOJİDE YENİ AJANLAR VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

 

17-18 Aralık 2016

Girne- Kıbrıs

 

Okul Sorumluları:

Doç. Dr. Meltem Kurt Yüksel (Ankara ÜTF, Hematoloji BD, Ankara)

Prof. Dr. Önder Arslan (Ankara ÜTF, Hematoloji BD, Ankara)

 Prof. Dr. Mustafa Çetiner (Koç ÜTF, Hematoloji BD, İstanbul)

 

 

 

1.Gün

Konu

Konuşmacı

 

 

08.20-08.30

Açılış

 

 

 

08.30-09.00

Hematolojik malignitelerde hücre içi yolaklar

Ali Uğur Ural

 

 

09.00-09.30

AML’de FLT3 inhibitörleri etkili midir?

Aynur Uğur Bilgin

 

 

9.30-10.00

Bispesifik T hücre engager (BITE)’ların ALL tedavisindeki  yeri

Meltem Olga Akay

 

 

10:00- 10:30

AML / MDS tedavisinde alternatifler: HDAC inhibitörleri, epigenetic yönlendirici tedaviler

Mustafa Çetiner

 

 

10.30-11.00

Kahve Arası

 

 

 

11.00-11.30

Çığır açan tedavi: Şimerik Antijen Reseptör T hücreler (CAR-T hücreler)

Önder Arslan

 

 

11:30-12:00

Bruton tirozin kinaz inhibitörleri- KLL’nin yeni tedavi alternatifi mi?

M.Ali Özcan

 

 

12:00-12:30

Fosfoinositil 3-kinaz inhibitörleri ve tedavideki etkinliği

Münci Yağcı

 

 

12.30-13.30

YEMEK

 

 

 

13.30-14.00

BCL-2 inhibitörleri 

Mehmet Turgut

 

 

14.00-14.30

Monoklonal antikorların yeri (Ofatumumab, Obinotuzumab, Rituksimab)

Fatih Demirkan

 

 

14.30-15.30

Olgularla tartışma

 

 

 

15.30-16.00

Kahve Arası

 

 

 

16.00-16:30

Yeni tedavi alternatifleri; Monoklonal antikorların yeri 

Meral Beksaç

 

 

16:30-17:00

Multiple myelom tedavisi ve yeni immunmodülatörler ajanlar

Seçkin Çağırgan

 

 

17:00-17:30

Olgularla tartışma

 

 

 

17:30-18:00

Öğrenciler ile sohbet

 

 

 

2.Gün

Konu

Konuşmacı

 

 

09.00-09.30

B-hücreli lenfomalarda monoklonal antikorlar (anti-CD22, anti-CD30)

Ali Ünal

 

 

09.30-10.00

Hodgkin Lenfomada monoklonal antikor  aracılıklı tedaviler

Burhan Ferhanoğlu

 

 

10.00-10.30

Ara

 

 

 

10.30-11.00

T hücreli lenfomada kemoterapi dıs¸ı moleküller

İbrahim Barışta

 

 

11:00-12:00

Olgularla tartışma