Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Okulu-11 Hematologlar için Temel Immunoloji ve Akış Sitometrisi

 

Türk Hematoloji Okulu 11 Temel İmmünoloji ve Akış Sitometrisi Kursu 14-15 Şubat 2015 tarihlerinde 64 katılımcı ve 9 konuşmacı ile Antalya’da başarıyla gerçekleştirildi.

Doğal İmmünite, Hücresel İmmünite, Hümoral İmmünite, Hücresel İmmün Yetersizlik, Hümoral İmmün Yetersizlik, Tümör İmmunolojisi, Akış Sitometrisi Çalışma Prensipleri, Monoklonal Antikor Seçimi ve Panel Yapılandırması, Hematolojik Malign Hastalıklarda Akış Sitometrisi ve Hematolojik Benign Hastalıklarda Akış Sitometrisi konu başlıklarının yer aldığı toplantı yoğun ilgi gördü.

 

14 Şubat 2015

   

08:50- 09:00

AÇILIŞ

PROF. DR. TEOMAN SOYSAL

09:00-09:30

DOĞAL İMMUNİTE

PROF. DR. YILDIZ CAMCIOĞLU

09:30-10:00

HÜCRESEL İMMUNİTE

PROF. DR. TEVFİK AKOĞLU

10:00-10:30

HÜMORAL İMMUNİTE

DOÇ. DR. M. CEM AR

11:00-11:30

HÜCRESEL İMMUN YETERSİZLİK

PROF.DR. TÜRKAN PATIROĞLU

11:30-12:00

HÜMORAL İMMUN YETERSİZLİK

DOÇ.DR. FERAH GENEL

12:00-12:30

TÜMÖR İMMUNOLOJİSİ

PROF.DR. DİCLE GÜÇ

13:30-14:15

AKIŞ SİTOMETRİSİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

YRD. DOÇ. DR.KLARA DALVA

14:15-15:00

MONOKLONAL ANTİKOR SEÇİMİ VE PANEL YAPILANDIRMASI

DOÇ. DR. GÜLDEREN YANIKKAYA DEMİREL

15:30-16:15

HEMATOLOJİK MALİGN HASTALIKLARDA AKIŞ SİTOMETRİSİ

PROF. DR. BURHAN TURGUT

16:15-17:00

HEMATOLOJİK BENİGN HASTALIKLARDA AKIŞ SİTOMETRİSİ

PROF.DR. ZAFER BAŞLAR

17:00-17:30

THO ÖĞRENCİLERİ TOPLANTISI

 

15 Şubat 2015

   

09:00-12:30

ÜÇ FARKLI SALONDA AYNI OLGU ÖRNEKLERİ TARTIŞMASI