Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Okulu 3 - Tanısal Hematoloji

Türk Hematoloji Derneği, 2008-2009’da uygulamaya koyduğu Türk Hematoloji Okulu Programı ile YDUS’u kazanan hematoloji araştırma görevlilerine temel hematoloji eğitimi vermeye devam etmektedir. İlk mezunlarını 2011 yılında veren Türk Hematoloji Okulu’nun üç yıllık yeni dönemi Şubat ayında Mersin'de ve Nisan ayında Denizli’de gerçekleştirilen kurslar ile başlamıştır.

Türk Hematoloji Okulu’nun yeni döneminin üçüncü kursu “Tanısal Hematoloji”, Eskişehir’de 26-27 Mayıs 2012 tarihlerinde 15 konuşmacı ve 63 Türk Hematoloji Okulu öğrencisinin katılımı ile başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Program

26 Mayıs 2012 Cumartesi
08:45- 09:00 Açılış, Öğrenim Hedefleri ve Programın Tanıtımı
Dr. Teoman SOYSAL (İstanbul Ü. Cerrahpaşa TF Hematoloji BD-THD Başkanı)
Dr. Fahri ŞAHİN (Ege ÜTF Hematoloji BD-THD Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik BAK Başkanı)
09:00- 09:45 Sitogenetiğin Tarihçesi ve Temel Bilgiler
Dr. Sevilhan ARTAN ( Eskişehir Osmangazi ÜTF Tıbbi Genetik AD)
09:45- 10:45 Akut Lösemiler ve Sitogenetik
Erişkin Hematoloji Penceresinden:

Dr. Ahmet ÖZTÜRK (Acıbadem Maslak Hast.Hematoloji Böl.-THD Akut Lösemiler BAK Başkanı)
  Pediatrik Hematoloji Penceresinden:
Dr. T.Tiraje CELKAN (İstanbul Ü.Cerrahpaşa TF Çocuk Hematoloji BD-THD Akut Lösemiler BAK Sekreteri)
  Genetik Penceresinden:
Dr. Müge AYDIN SAYİTOĞLU (İstanbul Ü.Deneysel Tıp Arş.Ens.Genetik AD -THD Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik BAK Sekreteri)
10:45- 11:15 KAHVE ARASI
11:15- 12:00 Kronik Lösemiler (KML, KLL ve Diğerleri) ve Sitogenetik
Hematoloji Penceresinden:

Dr.Sema KARAKUŞ (Başkent ÜTF Ankara Hastanesi Hematoloji BD- THD Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar BAK Sekreteri)
  Genetik Penceresinden:
Dr. Beyhan DURAK ARAS ( Eskişehir Osmangazi ÜTF Tıbbi Genetik AD-THD Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik BAK Sekreteri)
12:00- 12:45 Multipl Miyelom ve Sitogenetik
Hematoloji Penceresinden:

Dr. Fatih DEMİRKAN (Dokuz Eylül ÜTF Hematoloji BD- THD Multipl Miyelom BAK Sekreteri)
 

Genetik Penceresinden:
Dr. Ajlan F. TÜKÜN (Ankara ÜTF Tıbbi Genetik AD)

12:45- 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
  PRATİK UYGULAMA
Uygulama Kısmı Sorumlu Öğretim Üyeleri;
Eskişehir Osmangazi ÜTF Tıbbi Genetik AD

Dr. Sevilhan ARTAN
Dr. Beyhan DURAK ARAS
Dr. Muhsin ÖZDEMİR
Dr. Oğuz ÇİLİNGİR
(Pratik kısmı 2 bölümde olacak: 1 grup FISH diğer grup Sitogenetik analiz pratiği yapacak, her bir grup kendi içinde 2 ye ayrılacak; hazırlama aşaması ve sonuç değerlendirme aşaması olarak)
14:00-14.30 1.Grup : Kemik İliğinin Sitogenetik Analize Hazırlanması
Kemik İliği Ekimi - Harvest - Yayma ve Boya
14:30-15:00 2. Grup: Mikroskopta kromozomları Tanıma ve Karyotip Tanıma
Görüntüleme Sistemleri ile Kromozom Analizi
15:30-16:00 3. Grup: Preparatların FISH Analizine Hazırlanması
Denatürasyon – Hibridizasyon - Hibridizasyon Sonrası Yıkama
16:00-16:30 4.Grup: FISH Analizi ve Değerlendirme
Görüntüleme Sistemleri ile FISH Analizi
27 Mayıs 2012 Pazar
08.30-09.00 Tam Kan Sayımı
Dr. Fahir Özkalemkaş (Uludağ ÜTF- Hematoloji BD)
09.00-09.30 Periferik Kan Hücrelerinin Morfolojisi
Dr. İbrahim Haznedaroğlu (Hacettepe ÜTF Hematoloji BD)
09.30-09.45 Soru-Tartışma
09:45-10:05 Kemik İliği ve Lenf Bezi Biyopsileri: Patoloji Açısından Önemli Noktalar
Dr. Serap IŞIKSOY (Eskişehir Osmangazi ÜTF Patoloji AD)
10:05-10:30 Akut Lösemi Morfolojisi
Dr. Yahya BÜYÜKAŞIK (Hacettepe ÜTF Hematoloji BD)
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:30 Kronik Lösemiler Morfolojisi
Dr. Meltem OLGA AKAY (Eskişehir Osmangazi ÜTF Erişkin Hematoloji BD)
11:30-12:00 Akım Sitometri: Nedir? Mekanizmalar
Dr. Zafer BAŞLAR (İstanbul Ü.Cerrahpaşa TF Hematoloji BD)
12:30-13:00 Eritrosit Hastalıklarında Tanı Yöntemleri
Dr. Özcan BOR (Eskişehir Osmangazi ÜTF Pediatrik Hematoloji BD)

Fotoğraflar