Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Okulu-10 Olgularla Lenfoma, Miyelom, KML/KMPH

 Türk Hematoloji Okulu 10 Kıbrıs’ta Gerçekleştirildi

 

Türk Hematoloji Okulu 10 Olgularla Lenfoma, Miyelom KML/KMPL Kursu 20-21 Aralık 2014 tarihlerinde 53 katılımcıyla Kıbrıs’ta gerçekleştirildi.

 

20 Aralık 2014

08:30-08:45 DBBHL

08:45-09:05 Olgu tartışması

09:05-09:20 Folikuler Lenfoma

09:20-09:40  Olgu tartışması

10:10-10:25 Mantle Cell Lenfoma

10:25 -10:45 Olgu tartışması

10:45 -11:00 Hodgkin Hastalığı,

11:00 -11:20 Olgu tartışması

11:20 -11:35 Periferik T Hücreli Lenfoma

11:35 -11:55 Olgu tartışması

11:55-12:15 Lenfoma Genel Değerlendirme

13:15- 13:30 Yeni tanı kronik faz bir KML hastası

13:30 -13:50 Olgu tartışması

13:50 -14:05 Takipte moleküler/sitogenetik yanıtını kaybetmiş KML’li bir hasta

14:05- 14:25 Olgu tartışması

14:55-15:10 60 yaşın üstünde yeni polisitemia vera tanısı konmuş bir hasta

15:10 -15:30 Olgu tartışması

15:30 -15:45 Genç yüksek riskli primer myelofibrozlu bir hasta

15:45 -16:05 Olgu tartışması

16:30-16:45 Yaşlı primer myelofibrozlu bir hasta

16:45 -17:05 Olgu tartışması

17:05-17:20 Genç esansiyel trombositemili bir hasta

17:20- 17:40 Olgu tartışması

17:40-18:00 KML/KMPH Genel Değerlendirme

18:00-18:30 THD tanışma toplantısı

 

21 Aralık 2014

08:30-08:45  MGUS/ Smoldering Miyelom

08:45-09:05 Olgu tartışması

09:05-09:20 Yeni Tani Miyelom

09:20-09:40  Olgu tartışması

10:00-10:15 Relaps Refrakter Miyelom

10:15 -10:35 Olgu tartışması

10:35 -10:50 Hafif Zincir Amiloidoz

10:50 -11:05 Olgu tartışması

11:30 -11:45 POEMS

11:45 -12: 05 Olgu tartışması

12:05- 12:20 Ekstra Meduller  Plazmositom

12:20-12:40 Olgu tartışması

12:40-13:00 Miyelom Genel Değerlendirme