Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Okulu-11 Uygulamalı Hemostaz Tromboz Laboratuvar Kursu 2

Türk Hematoloji Okulu 11, Hemostaz Tromboz Laboratuvar Kursu Sivas’ta 24-26 Haziran 2011 tarihlerinde toplam 34 katılımcı ile başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kursta Primer ve Sekonder Hemostaz, Fibrinolitik Sistem, Tromboza Yatkınlık ve Testleri konu başlıkları yer almıştır.

Fotoğraflar