Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Okulu-10 Transfüzyon Tıbbı

Türk Hematoloji Derneği’nin Antalya'da 5-6 Şubat 2011 tarihlerinde düzenlediği Türk Hematoloji Okulu 10 “Transfüzyon Tıbbı  Kursu” 10 konuşmacı ve toplam 74 katılımcı ile başarıyla gerçekleştirildi.

EHA CME NUMARALARI

05.02.2011

Program

05.02.2011
08.50-09.00 Açılış
Muhit Özcan
09.00-09.30 Türkiye'de ve Dünya'da Transfüzyon Tıbbının Gelişim Serüveni
Mahmut Bayık
  1.Oturum Transfüzyonun ABC'si
09.30- 10.00 Transfüzyon immunolojisine giriş ve kan gruplarına genel bakış
Fevzi Altuntaş
10.00- 10.30 Kan bileşenlerini hazırlama, saklama ve transfüzyon prensipleri
Naci Tiftik
10.30- 11.00 Transfüzyon endikasyonları
Gülsüm Özet
  2.Oturum Transfüzyon öncesi immun-hematolojik testler
11.30- 12.00 Kan grubu saptama ve çapraz karşılaştırma prensipleri
Osman Özcebe
12.00- 12.30 Antikor tarama ve tanımlama prensipleri
Yeşim Aydınok
12.30- 13.00 İndirek ve/veya direk antiglobulin test pozitif hasta- problem çözme
İhsan Karadoğan
14.00- 16.30 Kan Bankası ve İmmun Hematoloji Laboratuar Uygulamaları
  Bir Kan Merkezi'ne ziyaret
  Uygulamalı testler: Metodoloji ve Pratik
Önder Arslan
  Kan gruplama testleri (tüp ve jel)
Önder Aslan
  Çapraz karşılaştırma testleri (tüp ve jel)
Önder Aslan
  Anti-globülin testler (IAT, DAT) (tüp ve jel)
Yeşim Aydınok
  Antikor tanımlama testleri (jel)
Yeşim Aydınok
06.02.2010
  3.Oturum Transfüzyon Problemleri
09.30 - 10.00 Kan gruplama hataları - problem çözme
Gülyüz Öztürk
10.00 - 10.30 Uygunsuz çapraz karşılaştırmada problem çözme
Davut Albayrak
11.00 - 12.00 Transfüzyon pratiğinde sık karşılaşılan sorunlar - Interaktif oturum

 

Fotoğraflar