Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Okulu-5 Hematopoietik Kök Hücre Nakli

Türk Hematoloji Derneği’nin 27-28 Haziran 2009 tarihinde düzenlediği, Türk Hematoloji Okulu 5- Hematopoietik Kök Hücre Nakli kursu Mardin'de başarı ile gerçekleştirildi. Otuz dört (çocuk-erişkin) hematoloji yan dal öğrencisinin katıldığı kurs EHA ve TTB tarafından kredilendirilmiştir.

EHA CME Numaraları

Program

27. 06. 2009
09:00 – 09:25 Kök Hücre Nedir, Kaynaklar
Ali Uğur Ural
09:25 – 09:50 KHN Endikasyonları: Erişkin Hastalar
Deniz Sargın
09:50 – 10:15 KHN Endikasyonları: Çocuk Hastalar
Savaş Kansoy
10:15 – 10:45 Kahve Molası
10:45 – 11:10 Hematopoietik Kök Hücre Nakli Kök Hücre Kaynakları, Seçimi, Toplama, Saklama ve İşleme
Fevzi Altuntaş
11:10 – 11:35 Doz Kavramı, Hazırlık rejimleri; Hedef, Amaç, Uygulama Şekilleri
Mustafa Çetin
11:35 – 12:00 Graft Yamanması, İşlevi, ve Takibi
Sevgi Beşışık Kalayoğlu
12:00 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 13:55 Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonunda Toksisite ve Destek tedaviler
Evren Özdemir
13:55 – 14:20 Erken transplant komplikasyonları
Mutlu Arat
14:20 – 14:45 Geç transplant komplikasyonları
Mutlu Arat
28. 06. 2009
09:00 – 09:25 Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Kayıt ve Kalite Yönetim Sistemleri
Osman İlhan
09:25 – 09:50 HLA Uyumu, Verici Taranması, Seçimi, Değerlendirilmesi
(Konuşmacı gelemediğinden ders anlatılamamıştır)
09:50 – 10:15 İnfeksiyonlar, Korunma, Tedavi İlkeleri
Mehmet Ertem
10:15 – 10:45 Kahve Molası
10:45 – 11:10 İmmün Yeniden Yapılanma, Tolerans ve Aşılama
Ayhan Dönmez
11:10 – 11:35 Graft versus Host Hastalığı
Hakan Göker
11:35 – 12:00 Kök Hücre Transplantasyon Tarihçesi
Haluk Koç

Fotoğraflar