Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Okulu-4 Kemik İliği Yetmezliği

Türk Hematoloji Derneği 18-19 Nisan 2009 tarihinde Türk Hematoloji Okulu 4- Kemik İliği Yetmezliği Kursu'nu Antalya'da başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Bu kurs, diğer yaptığımız 3 okuldan farklı olarak uzmanlık sınıfı(Master Class) olarak planlanmıştı. Okula 46 Hematoloji yan dal öğrencisi ile 19 uzman, konuşmacılar dahil toplam 83 kişi katılmıştır.Kurs EHA ve TTB tarafından kredilendirilmiştir.

EHA CME Numaraları

Program

18.04.2009
08:30-09:00 Displastik kemik iliği ve periferik kan morfolojisi- Ayşen Timurağaoğlu
09:00-09:30 Displastik ve reaktif kemik iliği patolojisi- Nükhet Tüzüner
09:30-10:00 Normal ve displastik kemik iliği akım sitometri bulguları- Zafer Başlar
10:00-10:30 Olgu 1
10:30-10:45 Kahve
10:45-11:15 Non-klonal hastalıklar ve displazi- Mehmet Ali Özcan
11:15- 11:45 Etyoloji, sınıflama ve risk faktörleri- Ayşen Timurağaoğlu
11:45-12:15 Tanı ve Tedaviye Yanıt Kriterleri - Levent Ündar
12:15-12:45 Olgu 2
12:45-13:45 Öğle yemeği
13:45-14:15 Sitogenetik ve MDS-Sibel Berker Karaüzüm
14:15-14:45 5q del tanı, ayırıcı tanı, tedavi - Levent Ündar
14:45-15:15 Düşük riskli MDS de tedavi - Mehmet Ali Özcan
15:15-15:45 Olgu 3
15:45-16:00  Kahve
16:00-16:30 Yüksek riskli MDS de tedavi- Zafer Gülbaş
16:30-17:00 MDS//MPH tanı, ayırıcı tanı, tedavi- Osman İ. Özcebe
17:00-17:30 Destek tedavileri-Zafer Gülbaş
17:30-18:00 Olgu 4
19.04.2009
08:30-09:00 Hiposelüler, fibrotik MDS ve aplastik anemide patolojik tanı, ayırıcı tanı- Nüket Tüzüner
09:00-09:30 Hiposelüler, fibrotik MDS ve aplastik anemi klinik bulgular ve tedavi- Osman İ. Özcebe
09:30-10:00 Fankoni aplastik anemisi önemi, tanı, ayırıcı tanı ve tedavi- Fatma Gümrük
10:00-10:30 Olgu 5
10:30-11:00 Kahve
11:00-11:30 Diğer kalıtsal aplastik anemiler, tanı ve tedavi- Ülker Koçak
11:30-12:00 PNH tanı, ayırıcı tanı, tedavi- Zafer Başlar
12:00-12:30 Olgu 6
12:30-13:00 Makale Saati

 

Fotoğraflar