Merhaba,
Label

8th BIC - Bari International Conference

Bari, İtalya

Koagülasyon faktörleri, hemofililer, von Willebrand faktörü ve hastalığı ve ADAMST-13, trombotik mikroanjiyopatiler, hemolitik üremik sendrom ve gen terapisi konularında son araştırmaları içerek 3 günlük programın ayrıntılı bilgilerine www.bic2014.org adresinden ulaşabilirsiniz.