Merhaba,
Label

Canlı Yayın "AML Tanısında Kullanılan Genetik Testler ve Türkiye’de Genetik Testlere Erişim"

26 Ekim 2023

Saat 20.00-21.30
AML Tanısında Kullanılan Genetik Testler ve Türkiye’de Genetik
Testlere Erişim
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş
Konuşmacılar: Doç. Dr. Esra Arslan Ateş, Doç. Dr. Taha Bahsi