Merhaba,
Label

Lenfomalar Akademi Toplantısı

Toplantı Tarihi: 1 Ekim 2023
Toplantı Yeri: Kartepe Park Otel, Kocaeli

KLL Oturumu
10.00 – 10.45 Indolen lenfomalarda sekonder hipogamaglobulinemi tedavisi
Dr Özgür Mehtap (Kocaeli Üniv)
10.45 – 11.00 TARTIŞMA
11.00 – 11.30 ARA
11.30 – 12.15 KLL – First line tedavi
Dr Önder Arslan (Ankara Üniv)
12.15 – 13.00 KLL – Relapse refrakter hastalık tedavisi
Dr Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniv)
13.00 – 13.10 ARA
13.10 – 13.55 Hodgkin lenfoma -Güncelleme toplantısı
Dr Özgür Mehtap (Kocaeli Üniv)