Merhaba,
Label

Canlı Yayın "Hematolojik Malignitelerde Sekonder İmmün Yetmezlik"

30 Haziran 2021 

Saat: 20.00-21:30

Hematolojik Malignitelerde Sekonder İmmün Yetmezlik
 
Moderatör: Dr. Cem Ar
 
Konuşmacılar:
Dr. Ömür Gökmen Sevindik: Sekonder immun yetersizliklere genel bakış ve Miyelom’lu bir olguda sekonder immunyetersizliğe yaklaşım 
Dr. Cem Ar: KLL'de ve allojeneik nakil sonrası sekonder immun yetersizliğe yaklaşım