Canlı Yayın "Gaucher hastalığına eşlik eden klinik durumlar"

 26 Mayıs 2021

Saat:20:00-21:30

Gaucher hastalığına eşlik eden klinik durumlar

Moderatör: Hayri Özsan 

Malign hastalıklar: Şule Mine Bakanay

Diğer hastalıklar (pulmoner hipertansiyon, siroz, parkinsonizm): Fahri Şahin