Merhaba,
Label

Canlı Yayın: "Relaps/Refrakter Multipl Miyelom Tedavisinde Optimum Kararlar"

24 Mart 2021 
Relaps/Refrakter Multipl Miyelom Tedavisinde Optimum Kararlar

Moderatör: Doç. Dr. Ömür Gökmen Sevindik, Medipol Mega Üniversite Hastanesi 
Relaps/Refrakter Multipl Miyelom Tedavisinde Güncellemeler ve IMID’lerin Yeri: Doç. Dr. Mehmet Hilmi Doğu, Liv Hospital Ulus Hastanesi
Olgu Sunumu 1: Doç. Dr. Mesut Ayer, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
Olgu Sunumu 2: Doç. Dr. Fehmi Hindilerden, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu 3: Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Onur Kırkızlar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi