Merhaba,
Label

Canlı Yayın "COVID 19 Pandemisinde KML Komorbiditesi ve Tedavisi"

30.06.2020 Saat: 20:00-21:30

Moderatör: Prof. Dr. Meltem Kurt Yüksel (THD Araştırma Sekreteri)

Konuşmacılar:

KML Komorbiditesi: Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş (Uludağ ÜTF Hematoloji BD)

KML Güncel Tedaviler: Doç. Dr. Emre Eşkazan (İstanbul Cerrahpaşa, Cerrahpaşa ÜTF Hematoloji BD)