Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Derneği Hemoglobinopati Çalışma Grubu Toplantısı

 

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ, HEMOGLOBİNOPATİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI-I

 

Yer: Wyndham Otel-İnciraltı-İZMİR

 

26 Mayıs 2017

12:00-13:30 Giriş/Kayıt ve Öğle Yemeği

13:30-14:15 Açılış Oturum Başkanları: Dr. M. Akif Yeşilipek ve Dr. Naci Tiftik

Konuşma: Hemoglobinopati çalışma grubu kuruluş felsefesi ve amaçları Dr. Yeşim Aydınok

14:15-14:45 Kahve arası

14:45-16:15 Hemoglobinopati Çalışma Grubu ilgi alanlarındaki son gelişmelere bir bakış

Oturum Başkanları: Dr. Canan Vergin ve Dr. Hakan Özdoğu

14:45-15:30 1. Konuşma: Talasemi Tanı, İzlem ve Tedavisinde Yenilikler Dr. Şule Ünal

15:30-16:15 2. Konuşma: Orak hücreli anemi Tanı, İzlem ve Tedavisinde Yenilikler Dr. Selma Ünal

16:15- 16:45 Kahve arası

16:45- 19:30 Çalışma Önerilerinin Sunulması ve Tartışılması

16:45-17:15 1. Çalışma Önerisi Sunumu

17:15-17:45 1. Çalışma Önerisi Tartışılması

 

17:45-18:15 2. Çalışma Önerisi Sunumu

18:15-18:45 2. Çalışma Önerisi Tartışılması

 

19:30-22:00 Akşam Yemeği ve Gala

 

27 Mayıs 2017

09:00-11:00 Çalışma Önerilerinin Sunulması ve Tartışılması

09:00-09:30 3. Çalışma Önerisi Sunumu

09:30-10:00 3. Çalışma Önerisi Tartışılması

 

10:00-10:30 4. Çalışma Önerisi Sunumu

10:30-11:00 4. Çalışma Önerisi Tartışılması

 

11:00-11:30 Kahve arası

 

11:30-12:30 Çalışma Gruplarının Oluşturulması ve Toplantının Değerlendirilmesi

 

12:30-13:30 Öğle Yemeği