Merhaba,
Label

İlaç Endüstrisinde Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim Programı-1 (İÇHEP 1)

Türk Hematoloji Derneği, İlaç Endüstrisinde Çalışanlar için Hematoloji Eğitim Programı (İÇHEP ) başlıklı kursu 16-17 Ocak 2009 tarihlerinde İstanbul Point Hotel’de düzenledi. Kurs hematoloji alanında temel eğitim vermeye ve hematoloji alanında çalışan ya da çalışmayı planlayan ürün sorumlusu, ürün müdürü, ürün temsilcisi ve endüstri alanında kariyer yapanlara yönelikti. Kursa 14 farklı firmadan 45 yönetici ve çalışan katıldı. Açılışı THD başkanı Muhit Özcan ile THD araştırma sekreteri ve kurs sorumlusu Hayri Özsan tarafından yapılan kursta iki gün boyunca birbirinden değerli konuşmacılar ders anlattılar. Kan Fizyolojisi (Prof. Dr. Yücel Tangün ), Multipl Miyelom (Doç. Dr. Mustafa Çetiner), Lenfomalar (Prof. Dr. Burhan Ferhanoğlu), Eritrosit Hastalıkları-Anemiler - Miyelodisplastik Sendrom (Doç. Dr. Mustafa Yenerel), Akut Lösemi (Prof. Dr. Tanju Atamer), Kronik Miyeloproliferatif Hast. ve KML (Prof. Dr. Teoman Soysal), Hemostaz - (Prof. Dr. Muzaffer Demir) , Hemofili (Prof. Dr. Zafer Başlar), Trombosit Hastalıkları - Trombofili (Doç. Dr. Reyhan Diz Küçükkaya), Bütçe Uygulama Talimatnamesi (Doç. Dr. Mutlu Arat), Tıp Hukuku (Prof. Dr. Ertuğrul Akçaoğlu), Türkçe Kullanımı (Prof. Dr. Yücel Tangün), Kan Bankacılığı ve Hemaferez (Prof. Dr. Gülyüz Öztürk), Kemik İliği Nakli (Prof. Dr. Deniz Sargın), Temel Moleküler Tanı Yöntemleri (Prof. Dr. Uğur Özbek), İlaç Üretim Teknikleri (Prof. Dr. Semra Sardaş), Klinik Farmakoloji (Prof. Dr. Ali Yağız Üresin) ve Endüstri Hekim ilişkisi Endüstri Bakış Açısı (Bülent Becan) başlıklı dersler anlatıldı.

Eğitim Programı
16 Ocak 2009
08:00-08:15 Açılış- Prof. Dr. Hayri Özsan
08:15-08:30 Hematolojiye Giriş- Prof. Dr. Muhit Özcan
08:30-09:00 Kan Fizyolojisi -Prof. Dr. Yücel Tangün
09:15-09:45 Lenfomalarda Sınıflama- Prof. Dr. Burhan Ferhanoğlu
09:45-10:15 Lenfomada Tedavi - Prof. Dr. Burhan Ferhanoğlu
10:30-11:15 Multipl Miyelom - Doç. Dr. Mustafa Çetiner
11:15-12:00 Akut Lösemi - Prof. Dr. Tanju Atamer
13:00-13:30 Hemostaz - Prof. Dr. Muzaffer Demir
13:30-14:00 Hemofili - Prof. Dr. Zafer Başlar 1
14:30-15:00 Trombosit Hastalıkları - Doç. Dr. Reyhan Diz Küçükkaya
15:30-16:00 Trombofili (Tromboza Eğilim) - Doç. Dr. Reyhan Diz Küçükkaya
16:00-16:45 Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar ve Kronik Miyelositer Lösemi - Prof. Dr. Teoman Soysal
17:00-17:30   Eritrosit Hastalıkları-Anemiler – Doç. Dr. Mustafa Yenerel
17:30-18:00 Miyelodisplastik Sendrom – Doç. Dr. Mustafa Yenerel

17 Ocak 2009
08:30-09:00 Bütçe Uygulama Talimatnamesi – Doç. Dr. Mutlu Arat
09:00-09:30   Tıp Hukuku -Prof. Dr. Mustafa Akkaya
09:30-10:15    Türkçe Kullanımı -Prof. Dr. Yücel Tangün
10:30-11:15 Kemik İliği Nakli - Prof. Dr. Deniz Sargın
13:00-13:45 Temel Moleküler Tanı Yöntemleri- Prof. Dr. Uğur Özbek
13:45-14:30 İlaç Üretim Teknikleri -Prof. Dr. Semra Sardaş
15:00-15:30    Endüstri Hekim İlişkisi - Bülent Becan
15:30-16:00 Klinik Farmakoloji-Prof. Dr. Ali Yağız Üresin