Merhaba,
Label

Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Kursu

17 Ocak 2004, Cumartesi
 
08:00 AÇILIŞ
08:05-08:20 Kan ve İlik Transplantasyon Endikasyonları ve Sınırlamaları
Dr. Hayri Özsan
08:20-08:35 Etik Kurullar ve Kök Hücre Nakli
Dr. Zafer Gülbaş
08:35-08:50 Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Dökümantasyon
Dr. Mustafa Çetiner
08:50-09:00 Ara
09:00-09:15 Transplantasyon Öncesi Hasta Hazırlanması
Dr. Fahir Özkalemkaş
09:15-09:30 Kök Hücre Kaynağı ve Seçimi
Dr. Ali Ünal
09:30-09:50 HLA ve Doku Tiplendirilmesi
Dr. Meral Beksaç
09:50-10:10 Ara
10:10-10:25 Kemik İliği Toplanması
Dr. Ali Uğur Ural
10:25-10:40 Lökaferez
Dr. Önder Arslan
10:40-11:00 Kan ve İlik İşlenmesi, Kryopreservasyonu, Depolanması ve Transportasyonu
Dr. Levent Ündar
11:00-11:10 Ara
11:10-11:25 Graftın Kök Hücre İçeriğinin Değerlendirilmesi
Dr. Serdar Bedii Omay
11:25-11:40 Hazırlama Rejimleri
Dr. Günhan Gürman
11:40-12:00 Yüksek Doz Kemoterapi ve Radyoterapi Uygulaması
Dr. Fikret Arpacı
12:00-13:00 Yemek
17 Ocak 2004, Cumartesi
 
13:00-13:20 Kemoterapi ve Radyoterapi Toksisitesi, Etkıleşimler ve İlaç Monitorizasyonu
Dr. Yener Koç
13:20-13:35 Periferik Kök Hücre Mobilizasyon Teknikleri ve
Mobilizasyona Etkili Faktörler

Dr. Taner Demirer
13:35-13:50 Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonunda Transfüzyon Desteği
Dr. Osman Özcebe
13:50-14:00 Ara
14:00-14:20 Kardeş Dışı Vericilerden Transplantasyon
Dr. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık
14:20-14:35 Engrafman, Tanımı ve Belirlenmesi, Kimerizm Tayini
Dr. Mutlu Arat
14:35-14:50 Hematopoietik Hücre Nakli Sonrası Minimal Rezidüel
Hastalığın (MRH) Saptanmasında Kullanılan Yöntemler

Dr. Klara Dalva
14:50-15:10 Ara
15:10-15:35 Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen
Graft versus Host Hastalığı

Dr. Emin Kansu
15:35-16:00 Hepatik Veno-Okluziv Hastalık (VOH)
Dr. Muhit Özcan
16:00-16:20 Ara
16:20-16:40 Kök Hücre Naklinde Febril Nötropeni
Dr. Hamdi Akan
16:40-16:55 Fungal İnfeksiyonlar
Dr. Seçkin Çağırgan
16:55-17:10 Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonunda
CMV İnfeksiyonu

Dr. Burhan Ferhanoğlu
19:30 Yemek
18 Ocak 2004, Pazar
 
08:00-08:25 Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda
Görülen Akciğer Komplikasyonları

Dr. Özlem Özdemir Kumbasar
08:25-08:50 Kan ve Kemik İliği Transplantasyonlarında Dermatolojik
ve Oral Komplikasyonlar

Dr. Hatice Şanlı
08:50-09:00 Ara
09:00-09:15 Hemorajik Sistit
Dr. Teoman Soysal
09:15-09:30 Hematopoetik Hücre Naklinde Diğer Enfeksiyonlar
Dr. Mustafa Çetin
09:30-09:50 Kemik İliği Transplantasyonunun Geç Etkileri
Dr. Hakan Göker
09:50-10:10 Ara
10:10-10:30 Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası Trombositopeni ve Koagülopati
Dr. Atilla Yalçın
10:30-10:45 Hemapoetik Kök Hücre Transplantasyonunda
Nutrisyon Desteği ve Sıvı Dengesi

Dr. Semra Paydaş
10:45-11:00 Kök Hücre Nakli Sonrası Terminal Dönem Hasta Bakımı
Dr. Zahit Bolaman
11:00-11:10 Ara
11:10-11:25 Bulantı ve Kusma Tedavisi
Dr. Berksoy Şahin
11:25-11:40 Ağrı Tedavisi
Dr. İhsan Karadoğan
11:40-12:00 Kemik İliği Transplantasyonunun Psikososyal Yönleri
Dr. Hakan Kumbasar
12:00-13:00 Yemek
13:00-13:20 İmmun Yapılanma, Tolerans ve Aşılama
Dr. Murat Tombuloğlu
13:20-13:35 Kök Hücre Plastisitesi
Dr. Deniz Sargın
13:35-13:50 Kemik İliği Transplantasyon Merkezinin Yapılanması
(Kurulması ve İşler Hale Getirilmesi)

Dr. Süleyman Dinçer
14:00 Kapanış