Merhaba,
Label

Klinisyen-Patolog Ortak Lenfoma Kursu

08:30-08:50 AÇILIŞ
Osman İLHAN, Burhan FERHANOĞLU
08:50-09:30 T ve B Hücre Ontogenisi ve Sınıflamaya Adaptasyonu
Nükhet TÜZÜNER
09:30-09:50 Who Sınıflamasına Genel Bakış, Epidemiyoloji ve Türkiye Dökümü
Şevket RUACAN
09:50-10:15 Kahve Arası
10:15-11:00 Prekürsör T ve B Hücreli Lenfomalar
Zafer GÜLBAŞ
Prekürsör B ve T Lenfoblastik Lösemi/Lenfoblastik Lenfoma Patolojisi
Tülay TECİMER
 
11:00-12:00 Matür B Hücreli (indolent)Lenfomalar-Patoloji
Işınsu KUZU
Matür B Hücreli (indolent)Lenfomalar-Klinik
Semra PAYDAŞ
İbrahim BARIŞTA
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:00 Matür indolent B Hücreli Lenfomalar-Tedavi
Semra PAYDAŞ
Matür indolent B Hücreli Lenfomalar-Tedavi
İbrahim BARIŞTA
14:00-15:00 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi
Dr. Burhan FERHANOĞLU
Difuz Büyük B Hücreli Lenfoma Patolojisi
Hilal AKI
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 Burkitt Lenfoma
Mustafa ÇETİN
Burkitt Lenfoma Patolojisi
Mükerrem SAFALI
16:30-18:00 Peripheral T/NK Cell Lymphoma Clinic and Therapy
Christian GISSELBRECHT
T and NK Cell Lymphomas
Philippe GAULARD
B SALONU Patoloji

 
13:00-14:00 PATOLOJİ SERBEST PREPARAT İNCELEME
18:00-19:00 PATOLOJİ SERBEST PREPARAT İNCELEME
Klinisyen-Patolog Ortak Lenfoma Kursu
7 Mart 2004, Pazar
A SALONU Ortak / Klinik

 
08:30-09:30
(Ortak)
Hodgkin Lenfoma
Ali ÜNAL
Hodgkin Lenfoma: Histopatoloji ve Ayırıcı Tanı
Mine HEKİMGİL
09:30-10:00 Kahve Arası
10:00-10:45
(Klinik)
Lenfomalarda Kök Hücre Transplantasyonu
Muhit ÖZCAN
10:45-11:30
(Klinik)
Lenfomada Radyoterapinin Yeri ve Endikasyonları - Hodgkin
Emin DARENDELİLER
Lenfomada Radyoterapinin Yeri ve Endikasyonları - NHL
Enis ÖZYAR
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-16:00
(Ortak)
İNTERAKTİF KLİNİK VE PATOLOJİK TANI ALGORİTMASI
Gülten TEKUZMAN
Nükhet TÜZÜNER
Seçkin ÇAĞIRGAN
Ayşen TİMURAĞAOĞLU
Kadri YAMAÇ
Fahir ÖZKALEMKAŞ
Mustafa ÇETİNER
Bülent ÜNDAR
Fikret ARPACI
Dilek ARGON
15:30-16:00 Kahve Arası
B SALONU Patoloji

 
10:00-10:30 Lenfoma Tanısında Doku Tesbiti ve Takibinde Standardizasyon
Öner DOĞAN
10:30-12:00 Patoloji Oturumu: Preparatlarına bakılan olguların
histopatolojilerinin tartışılması
Işınsu KUZU
Öner DOĞAN
Mine HEKİMGİL