Merhaba,
Label

Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Alt Komitesi, Temel Moleküler Hematoloji Kursu

1. Gün, 12 Mart 2005, Cumartesi
07:30-08:45 Kayıt
08:45-09:00 Açılış Konuşması
Prof. Dr Osman İlhan, THD Başkanı
Prof. Dr. Ali Uğur Ural
1. Oturum: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Atilla Yalçın-Prof. Dr. Nejat AKAR
09:00-09:25 Temel Moleküler Genetik
Doç. Dr. Tayfun ÖZÇELİK; Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
09:25-09:50 Hematolojik Hastalıklarda Sitogenetik
Doç. Dr. Şefik GÜRAN; GATA Tıbbi Biyoloji BD.
09:50-10:15 Hematoloji’de FISH
Yrd. Doç. Dr. Beyhan DURAK; Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Genetik BD
10:15-10.40 Hematoloji’de PCR Kullanımı
Prof. Dr. Yusuf ÖZKUL; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik AD.
10:40-11:00 Kahve Arası
2. Oturum: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zafer Gülbaş- Prof. Dr. Işınsu Kuzu
11:00-11:25 Hematoloji’de real-time PCR
Dr. Müge AYDIN-SAYİTOĞLU; İstanbul Üniversitesi DETAE, Genetik AD.
11.25-11.50 Hematoloji’de Mikroarray Kullanımı
Dr. Cemaliye B. AKYERLİ; Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
11.50-12.15 Hematolojik Malignitelerde Moleküler Hedefler
Doç. Dr. Mutlu ARAT; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD.
12.15-12.40 Hematopoetik Kök Hücrenin Moleküler Biyolojisi
Prof. Dr. Meral BEKSAÇ; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD.
12:40-14:00 Öğle Yemeği
3. Oturum: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ercüment OVALI- Prof. Dr. Yusuf ÖZKUL
14:00-14:25 Çocukluk Çağı Solid Tümörlerde Moleküler Genetik
Prof. Dr. İnci İLHAN; Süleyman Demirel Üniversitesi Pediatrik Onkoloji BD.
14:25-14:50 Lenfoproliferatif Hastalıklarda Moleküler Genetik
Prof. Dr. Işınsu KUZU; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD.
14:50-15:15 Lösemilerin Moleküler Genetiği
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Yakıcıer; Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
15.15-15.40 Lösemilerde Minimal Rezidüel Hastalık
Prof. Dr. Uğur ÖZBEK; İstanbul Üniversitesi DETAE, Genetik AD.
15:40-16:00 Kahve Arası
4. Oturum: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Serdar Bedii OMAY- Prof. Dr. Mahmut Çarin
16.00-16.25 Hematolojik Malignitelerde Signal İleti Sistemleri
Dr. Güray SAYDAM; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD.
16:25-16:50 Hematolojik Malignitelerde İlaç Direnç Mekanizmaları
Doç. Dr. Ferit AVCU; GATA Hematoloji BD.
16:50-17:15 MDS’de Moleküler Genetik
Doç. Dr. Ayşen TİMURAĞAOĞLU; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD.
17.15-17.40 İnsan Genom Projesi
Prof. Dr. Turgut ULUTİN; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji BD.
19.00- Akşam Yemeği
2. Gün, 13 Mart 2005, Pazar
5. Oturum: Oturum Başkanları: Prof. Dr. İnci İLHAN- Prof. Dr. Ahmet Tunalı
08:30-08:55 Hematoloji’de Akım Sitometri Kullanımı
Dr. Klara DALVA; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD.
08:55-09:20 Dendritik Hücre İmmünobiyolojisi
Dr. Mehmet SÖNMEZ; Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji BD.
09.20-09.45 İmmünogenetik;
Prof.Dr. Mahmut Çarin; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji B.D.
09.45-10.10 Klonal hematopoetik bir hastalık modeli olarak sistemik mastositoz
Doç. Dr. Selim Yavuz, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji BD.
10:10-10:30 Kahve Arası
6. Oturum: Oturum Başkanları:Prof. Dr. Meral BEKSAÇ- Prof.Dr. Ali Uğur Ural
10:30-10:55 Hemofili Moleküler Genetiği
Prof. Dr. Hande ÇAĞLAYAN; Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
10:55-11:20 Trombofili Moleküler Genetiği
Prof. Dr. Nejat AKAR; Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü
11:20-11:45 Talasemi Moleküler Genetiği
Prof. Dr. Nazlı BAŞAK; Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü.
11.45-12.10 Fankoni Anemisinin Molekuler Biyolojisi ve Genetigi
Dr. Günay BALTA; Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji BD.
12.10-12.35 Eritrosit Membran Hastalıkları Moleküler Genetiği
Doç. Dr. Mustafa YENEREL; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD.
12.35-14.00 KAPANIŞ VE ÖĞLE YEMEĞİ