Merhaba,
Label

Moleküler Hematoloji, Klinik Hematoloji için Pratik Genetik Yaklaşım Kursu

08:00 - 08:15 Açılış konuşmaları
Oturum Başkanları: İnci Ergülhan İlhan, Yusuf Özkul
08:15-08:35 Temel Genetik
Engin Yılmaz
08:35-08:55 Temel Sitogenetik
Sibel Berker Karaüzüm
08:55-09:15 Hematoloji’de FISH
Beyhan Durak
09:15-09:35 Temel Moleküler Genetik Metodolojisi
Uğur Özbek
09:35-09:50 Tartışma
Oturum Başkanları: Nejat Akar, Serdar Bedii Omay
10:05-10:25 Hematolojik Malinitelerde Genetik Uygulamaların Yeri
Ajlan Tükün
10:25-10:45 Hematolojide Hastalığa Hedeflenmiş Yeni Tedaviler
Rıdvan Ali
10:45-11:05 Hematolojide Farmakogenetik
Müge Aydın
11:05-11:25 Hematopoetik Kök Hücrenin Moleküler Biyolojisi
Ali Uğur Ural
11:25-11:40 Tartışma
14:30-16:30 Moleküler Hematoloji Kursu Çalıştay Oturumu 1-2
  Akut Lösemiler
Güray Saydam - Buket Kosova
  Kronik Lösemi
İbrahim Haznedaroğlu - Selim Yavuz
16:30-18:30 Moleküler Hematoloji Kursu Çalıştay Oturumu 3-4
  Trombofili Genetiği
Reyhan Diz Küçükkaya, Müge Aydın
  Flow Sitometri Uygulamaları
Zafer Gülbaş, Klara Dalva
18:30 Kapanış

Duyuru