Merhaba,
Label

Lösemi, Lenfoma ve Miyelom'da Tanı ve Tedavi Ölçütlerinde Uzlaşı Çalıştayı

Türk Hematoloji Derneği’nin eğitim çalışmalarından olan ve ülkemizde ilk kez yapılan “Lösemi, Lenfoma ve Miyelom’da Tanı ve Tedavi Uzlaşı Çalıştayı” Bolu Koru Otel’de 21-23 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirildi. Çalıştay başkanlığını Dr. Levent Ündar, yardımcılığını ise Dr. Muzaffer Demir yaptı. Çalıştay programını Akut Lösemiler Bilimsel A.K. Başkanı Dr. Ahmet Öztürk, Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel A.K. Başkanı Dr. Ayşen Timurağaoğlu, Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar Bilimsel A.K Başkanı Dr. Teoman Soysal, Lenfoma Bilimsel A.K. Başkanı Dr. Bülent Ündar ve Multipl Miyelom Bilimsel A.K. Başkanı Dr. Levent Ündar, ilgili alt komite sekreterleri ve pediatri alt grupları birlikte oluşturdular. Türk Hematoloji Derneği, her alanda olduğu gibi bu alanda da ilki başardı. Beş alt komite (pediatri alt grubu dahil) kapsamında olan toplam 17 (+3 pediatri alt grubu taslağı) hastalıkla ilişkili tedavi rehberi hazırlama çalışmaları yapıldı ve taslaklar hazırlandı. Katılımcılar, yoğun çalışma temposuna rağmen hazırlanmış ortamdan, çalışma koşullarından, üretilen taslaklardan son derece memnun kaldı ve bu uzlaşı ortamının tedavilere ışık tutacağının altını çizdi. Hazırlanmış taslakların üzerinde ise, 23 Mayıs 2010 Pazar günü tüm katılımcıların katkısı ile gerekli ön düzeltmeler yapıldı. Taslakların metin ve basamaklı şemaları gözden geçirildikten ve alt komitelerin onayı alındıktan sonra, taslaklar web sayfasına yüklendi. Çalıştay, ilk kez yapılmış olmasına rağmen oldukça verimli ve çok başarılı geçti. Katılımcılar çalıştayı “aile ortamı” olarak tanımladı. En kısa sürede selim ve tanısal hematolojik hastalıklarla ilişkili ikinci bir çalıştay programının gündeme gelmesi katılımcıların temel isteği oldu. Tüm katılımcıların ürünü olan, evrensel bilgiler ve kanıta dayalı tıp ışığında hazırlanan “Ulusal Hematoloji Tedavi Rehberi 2010”, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tedavi Hizmetleri İlaç ve Eczacılık Birimi ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılacak ve Türk Hematoloji Derneği sonraki aşamaların takipçisi olacaktır.