Merhaba,
Label

Ege Bölgesine Yönelik Mezuniyet Sonrası Hematoloji İlk Basamak Kursu

7 Ekim 2008 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Derslikler Binası Konferans Salonunda, iç hastalıkları uzmanları ve araştırma görevlileri, çocuk hastalıkları uzmanları ve araştırma
görevlileri, aile hekimliği uzmanları ve araştırma görevlileri ile pratisyen hekimlere yönelik düzenlenen kursa yaklaşık 100 kişi katıldı. Hematoloji alanında temel eğitim veren bu
kurs sonrası katılımcılardan olumlu geri bildirimler alındı.