TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitim Anketi

06.12.2016

Sayı: UDEK/A-41 03.12.2016
Konu: TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi
 

Sayın Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir
Türk Hematoloji Derneği Başkanı

Türk Tabipleri

Birliği Merkez Konseyi’nin 1797/2016 Sayılı 30 Kasım 2016 Tarihli “TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi” ile ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel
Sekreteri

Bağlantı: www.ttb.org.tr/sil/abis0128.pdf