XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Programı

06.12.2016

Sayı: UDEK/A-45 03.12.2016
Konu:XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Program  

Sayın Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir
Türk Hematoloji Derneği Başkanı

XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk TabipleriBirliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından İstanbul Tabip Odası’nın evsahipliğinde 10 Aralık 2016 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Kurultay ve TTB-UDEK Çalışma Grupları Toplantıları birlikte planlanmış etkinliklerle tamamlanacaktır.

Uzmanlık eğitiminin yanında iyi Hekimlik yapmanın bile zorlaştığı günümüz OHAL koşullarında bu yıl yirmiikincisini düzenlediğimiz Kurultayımız ülkemiz sağlık ortamı için büyük önem taşımaktadır. Uzmanlık eğitiminin bileşenleri olan Sağlık Bakanlığı, Tıp Fakülteleri, Eğitim Hastaneleri, Tabip Odaları, Uzmanlık Dernekleri ve sağlıkla ilgili diğer kurumların temsilcilerinin bir araya geleceği kurultayımızda sağlık sistemi, Uzmanlık eğitimi, dernekler ve yeterlik kurulları ile ilgili sorunlar tartışılıp çözüm önerileri geliştirilecektir.

Ülkemiz sağlık ortamının ve uzmanlık eğitiminin sorunlarının tüm boyutları ile tartışılacağı ve uzmanlık dernekleri tabip odaları yönetici ve temsilcilerinin, Uzmanlık eğitimi alanına ilgi duyan bütün meslektaşlarımızın Uzmanlık Eğitimi üzerine söyleyecek sözü olan herkesin davetli olduğu Kurultayımıza katılarak bilgi ve birikimlerinizi bizlerle paylaşabilmeniz son derece değerlidir.

XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nda buluşmak dileğiyle saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Selçuk Erez Prof. Dr. Tunçalp Demir
İstanbul Tabip Odası Başkanı TTB-UDEK Başkanı

XXII. Tıpta
Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Program: http://www.ttb.org.tr/images/stories/haberler/file/TUEK_2016_Program.pdf